Gepubliceerd: 11 mei 2017 om 16:13 Category: Politiek

De schuldpositie van Gemeente Westland is in 2016 met € 36 miljoen gedaald. Eind 2016 stond er nog € 337 miljoen open. Dat heeft wethouder Ouwendijk woensdag meegedeeld in de commissievergadering. In de begroting van 2016 was rekening gehouden met een stijging van de schuldpositie, maar dat bleek niet nodig. Daarnaast kon de gemeente een eigen vermogen noteren van € 260 miljoen, dat is € 25 miljoen hoger dan bij aanvang van het jaar. "Onze inspanningen om de schuldpositie te verlagen worden daarmee duidelijk zichtbaar", lichtte de wethouder toe. De verlaging van de schuldpositie is volgens hem mede te danken aan de aantrekkende economie en de herstellende woningbouw. "Daardoor konden meer gronden worden verkocht dan verwacht. De boekwaarde van de grond in eigendom van de gemeente daalde met € 12 miljoen." Enerzijds werd voor € 40 miljoen grond verkocht, maar aan de andere kant werd € 28 miljoen uitgegeven aan nieuwe grond en het bouwrijp-maken van gronden. Verder noemde Ouwendijk hogere subsidie-inkomsten en lagere investeringen omdat plannen vertraging oplopen als oorzaak voor de verbeterde schuldpositie.
De totale jaarrekening van 2016 is nog niet klaar, maar de wethouder voorspelt wel dat deze een 'stevig positief saldo' zal hebben.Geef ons je feedback