Duijvestijn kreeg uit handen van Greenport-projectleider biobased Willem Kemmers het eerste exemplaar van het boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ overhandigd.
Gepubliceerd: 12 mei 2017 om 09:05 Category: Tuinbouw

Intensievere samenwerking is de sleutel naar beter resultaat voor de Nederlandse tuinbouw. Onder meer op het gebied van internationalisering, nieuwe verdienmodellen en verduurzaming zouden ondernemers, overheden en kennisinstellingen vaker de handen ineen moeten slaan. Dat was de belangrijkste boodschap van de sprekers tijdens het derde Jaarevent van de Greenport.

Dit jaar was het thema ‘De weg naar resultaat’. De bijeenkomst bij Sion Orchids in De Lier trok zo’n 220 bezoekers.Keynote speaker van het Jaarevent was Rob de Wijk, oprichter en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies. De Wijk vertelde over de gevolgen van internationalisering en (geo)politieke ontwikkelingen. Zo hebben olieproducerende landen in toenemende mate te maken met onrust, doordat er wegens lage olieprijzen geen geld meer is voor sociale investeringen. Tel daarbij stijgende voedselprijzen op, en de Arabische Lente is te verklaren, aldus De Wijk. Hij gaf ook aan dat China een steeds belangrijkere rol speelt in de internationale betrekkingen. Tot slot roemde hij de Nederlandse ondernemers - en dan met name die in de tuinbouw. “Het Nederlandse bedrijfsleven weet zichzelf constant opnieuw uit te vinden. U bent nieuwsgierig en komt - net zoals vandaag - bij elkaar. Zoiets zie je niet gebeuren in een land als Rusland.” Daarnaast was De Wijk vol lof over het feit dat de tuinbouw er - door de energietransitie  - als eerste sector in zal slagen energieneutraal te zijn.
Naast De Wijk waren er presentaties en interviews over alle thema’s waarmee de Greenport zich bezighoudt: Agrologistiek, Energie, Kennis & Innovatie, Biobased en Strategische gebiedsontwikkeling. Alle sprekers gaven het belang van verregaande samenwerking aan.
Theo Duijvestijn (wethouder Westland en ambassadeur Biobased binnen de Greenport) ging tijdens zijn presentatie in op de kansen van biobased tuinbouw. “We kunnen textiel maken van tomaten. En we kunnen nog veel meer. Het zou toch mooi zijn als de industrie zegt: we willen geen synthetische vanille meer, we willen vanille vanuit Nederlandse kassen.” Duijvestijn kreeg uit handen van Greenport-projectleider biobased Willem Kemmers het eerste exemplaar van het boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ overhandigd.
Speciale aandacht was er tijdens het Jaarevent voor jonge ondernemers. Voorzitter Adri Bom-Lemstra en programmamanager Jolanda Heistek wezen tijdens het afscheidswoord op het belang van jongeren voor de sector: alle bezoekers onder de 30 jaar kregen daarom het laatste boek van Rob de Wijk cadeau.Geef ons je feedback