Soap-opera De Leuningjes: Wethouder zegt toe zalencentrum tijdelijk open te houden

Redactie 11-10-2017

Het Poeldijkse zalencentrum De Leuningjes gaat voor tijdelijk gebruik weer open. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond bepaald. Het idee moet nu dan toch echt vorm krijgen.

De soap rond het sociaal culturele centrum van Poeldijk heeft dinsdagavond een vervolg gekregen in de gemeenteraadsvergadering van Westland. Deze keer heeft wethouder Peter Ouwendijk (VVD, Vastgoed) de raad om wensen en bedenkingen gevraagd rond de toekomst van de Leuningjes en het centrum van Poeldijk. De bedoeling is dat hij met de inbreng van de raad aan de slag gaat om in de raadsvergadering van december een stedenbouwkundige visie voor Poeldijk aan te bieden. Ook komt hij aan het einde van het jaar met een onderbouwd plan voor de concrete aanpak van De Leuningjes.

Motie
Westland Verstandig (WV) heeft net als GemeenteBelang Westland (GBW) en de LPF  nooit onder stoelen of banken gestoken voor het openhouden van het zalencentrum te zijn. Alle drie dragen aan dat het uitvoeren van centrumplannen in Westland jaren in beslag neemt. Wil Poeldijk toch een sociaal cultureel leven blijven houden, dan is het noodzakelijk De Leuningjes open te stellen. 

WV-fractievoorzitter Peter Duijsens had samen met LPF een motie voorbereid. GBW heeft steun gegeven aan de motie. De lokale partijen wilden dat wethouder Ouwendijk in december met een goed onderbouwd voorstel tot aanpassing van De Leuningjes komt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de zaal voor in elk geval de komende tien jaar moet kunnen functioneren. Daarbij wilden de fracties dat de plannen van het Hart van Poeldijk worden meegenomen in het nog verder te ontwikkelen centrumplan voor Poeldijk.

De motie werd aan het einde van de bespreking ingetrokken, omdat Ouwendijk heeft toegezegd De Leuningjes tijdelijk open te houden. Hij deed dat, omdat een meerderheid van de raad De Leuningjes voor tijdelijk gebruik wil openstellen.

Kerk
Het CDA blijkt warm te lopen voor het idee de Bartholomeuskerk deels geschikt te maken als multifunctioneel centrum. Het parochiebestuur heeft laten weten ook eigen geld in de verbouwing te willen steken in de gedeeltelijke transformatie van kerk naar maatschappelijk centrum. Daarnaast wordt er steun uit fondsen verwacht. Verder ziet het CDA het wel zitten het pand waarin Dario Fo voorheen was gevestigd, om te vormen tot appartementencomplex. De Leuningjes wordt in deze optie gesloopt. Op de plaats van het pand komt dan een park. Ook zijn enkele woningen in dit plan voorzien. De Witte Brug kan in de toekomst worden omgebouwd tot sociaal cultureel centrum en CDA-fractievoorzitter Piet Vreugdenhil vindt het een uitstekend idee als de gemeente horecagelegenheid Vrienden te zijner tijd ook in de plannen betrekt.

Leen Snijders, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP heeft aangegeven voor openstelling van De Leuningjes te zijn, maar niet tegen elke prijs. Hij vindt 5 ton voor een periode van vijf jaar de limiet. Omdat het bedrag hoger ligt, kon de partij niet meegaan in het voorstel het centrum open te houden. Zij ziet meer in het plan van het parochiebestuur. Ook ziet zij het idee voor aankoop en sloop van de Witte Brug wel zitten. Op de plaats zou dan een nieuw sociaal cultureel centrum komen.

Liberaal
Naast de lokale partijen heeft de VVD aangegeven meer te zien in het plan De Leuningjes open te houden en te transformeren naar een modern complex waar het sociale leven van het dorp weer volop tot bloei kan komen. Volgens de liberalen is het nodig De Leuningjes nieuw leven in te blazen, ook al wordt er voor Poeldijk een centrumplan ontwikkeld. “Het stedenbouwkundige plan daarvoor is goed, maar het zal jaren duren voordat dit tot stand komt. Verenigingen moeten kunnen doorgaan met hun activiteiten. Daarbij moet de gemeente hen steunen en niet dwingen naar de kerk te gaan.’’  Verder wees Varekamp erop dat De Leuningjes uniek in Westland is vanwege de grote oppervlakte.

In december komt de wethouder ook met een visie op de ontwikkeling van het centrum van Poeldijk. “De looptijd van die ontwikkeling is een ongewisse periode. Dat het lang duurt, is wel zo,’’ zei hij hier dinsdagavond over.