Vragen over nieuwe functie gemeentesecretaris

Redactie 19-10-2017
Foto: Marieke Boon

Oppositiepartijen LPF Westland en Westland Verstandig hebben vragen gesteld over een brief die de Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Westland dinsdag 17 oktober aan het college van b en w stuurde. Uit die brief blijkt dat de OR een probleem heeft met de nieuwe functie van de huidige gemeentesecretaris. De personeelsvertegenwoordiging spreekt van een 'ernstig geschade relatie' en 'niet transparant handelen', melden de oppositiefracties.

Onterecht

De gemeentesecretaris wordt per 1 januari opgevolgd door Lidia Spindler, die momenteel gemeentesecretaris in Bergen op Zoom is. De huidige gemeentesecretaris zal vervolgens manager van het project 'Lef Loont' worden, waarmee wordt nagestreefd dat de ambtenaren van de gemeente Westland als één team gaan samenwerken. Aanleiding daarvoor is het samenbrengen van alle ambtenaren in het nieuwe gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad in Naaldwijk. Volgens de oppositiefracties gaat het om een functie die onterecht in het leven geroepen is om de gemeentesecretaris in dienst te houden. Westland Verstandig heeft daarnaast moeite met de kosten van € 200.000 per jaar die de functie met zich meebrengt.

Vragen

LPF Westland heeft schriftelijke vragen over de kwestie gesteld. Ze spreekt van 'vriendjespolitiek' waarmee het college compleet voorbijgaat aan het eigen werving- en selectiebeleid. Ze wil dat het college een gesprek met de fractievoorzitters aangaat over de ontstane situatie. Ook wil ze bevestigd zien dat het college geen uitzonderingen maakt voor bepaalde ambtenaren, hoe hooggeplaatst dan ook. Tot slot wil ze dat het college gehoor geeft aan het verzoek van de OR om de evaluatie van het werving- en selectiebeleid, dat voor medio november staat gepland, uit te stellen totdat de nieuwe gemeentesecretaris haar intrede heeft gedaan.

Westland Verstandig heeft haar vragen gesteld voor de Commissie Bestuur van 26 oktober. Zijn wil weten of het voltallige college heeft ingestemd met de benoeming, waarom dit niet goed is afgestemd met de OR en of de kritiek van de OR terecht is. Ook zet de fractie haar vraagtekens bij de rechtvaardiging voor de nieuwe functie die de oud-burgemeester gaf in het presidium. Van der Tak zou toen aangegeven hebben dat de omwisseling breed gedragen werd. Tot slot vraagt de fractie of de nieuwe functie wel nodig is, en of dit niet gewoon een taak is die de nieuwe gemeentesecretaris op zich kan nemen.


Ander nieuws
Deel dit artikel