'Pak Geestweg nu aan'

Redactie 19-10-2017
Foto: Google Maps

De Geestweg in Naaldwijk moet niet pas in 2019 opnieuw ingericht worden, maar zo spoedig mogelijk. Dat vinden de fracties van GemeenteBelang Westland en LPF Westland. De fracties zijn benaderd door bewoners die overlast ervaren door de verkeersdrukte op de weg. De aantakking van de nieuwe ontsluiting Woerdblok op de Geestweg brengt veel extra verkeer met zich mee, maar ook de diverse omleidingen rondom Naaldwijk leveren extra drukte op. Vooral het vrachtverkeer levert overlast op voor de oude panden en brengt onveilige situaties met zich mee. Het geplaatste smiley-bord dat droevig kijkt als men te hard rijdt biedt enig soelaas, maar niet voldoende, menen de fracties. Ze willen dat de herinrichting van de weg, die voor 2019 gepland staat, naar voren wordt gehaald. Ook willen ze dat het college de bewoners en winkeliers actief betrekt bij de herinrichting. De fracties hebben hier schriftelijke vragen over gesteld.


Ander nieuws
Deel dit artikel