De Ark blijft behouden

Redactie 07-12-2017
Foto: ghCareyn De Ark in Wateringen.

Zorgcentrum Careyn De Ark in Wateringen blijft behouden als voorziening voor zorg, welzijn en ontmoeting voor ouderen. De dreigende sluiting is van de baan. Dat blijkt uit het toekomstplan dat Careyn vorige week aan de bewoners, familieleden en medewerkers presenteerde.

In overleg met het zorgkantoor DSW en de gemeente Westland zijn concrete afspraken gemaakt over de toekomstige invulling van het zorgcentrum. Zo blijven er 50 zogeheten verzorgingshuisplaatsen in stand om in de groeiende vraag naar zwaardere zorg te blijven voorzien, wordt de afdeling kleinschalig wonen (KSW) met 9 plaatsen uitgebreid naar 39 plaatsen en wordt bekeken of een gedeelte van De Ark geschikt kan worden gemaakt voor 'scheiden wonen zorg'. Dankzij het toekomstplan kunnen de huidige bewoners in De Ark blijven wonen. Om het zorgcentrum ook voor de lange termijn betaalbaar te houden overweegt Careyn om 30 appartementen te verhuren aan een andere zorgaanbieder die zich richt op een verwante doelgroep en gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen.