Deel zomerfeesten mogelijk alleen voor volwassenen

Redactie 25-01-2018

Mogelijk zijn bij de komende zomerfeesten bepaalde delen van het terrein alleen toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van D66 Westland. Deze partij wilde weten of de gemeente via het aanscherpen van vergunningen alcoholmisbruik onder jongeren kan terugdringen. Eén van de mogelijkheden die de partij oppert is de eis om jongeren onder de 18 van een feest te verwijderen wanneer zij alcohol gebruiken.

Het college geeft in haar antwoorden aan dat ze binnenkort met de organisatoren van de feestweken om de tafel gaat zitten om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Enkele organisatoren zouden reeds hebben aangegeven dat zij overwegen om bepaalde delen van het evenemententerrein tijdens de feestweek alleen toegankelijk te maken voor personen van 18 jaar en ouder. Om welke feesten of kernen het gaat is niet bekend.

Overigens is alleen het opnemen van extra voorschriften niet de oplossing, meent het college. "Er zullen zowel preventieve als repressieve maatregelen moeten worden getroffen. In dit geheel moet de rol van de ouders c.q. verzorgenden van de jongeren niet vergeten worden als het gaat om het tegengaan van problematisch alcoholgebruik."