'Behoorlijke' kans op bevingen door gaswinning

Redactie 16-02-2018
Foto: NAM

De kans bestaat dat ook in het Westland de grond gaat trillen door de gaswinningen van de NAM. Bij de gasvelden Monster, Maasdijk en Gaag (Maasland) is de kans op een beving 'reëel' (19%) en bij het gasveld 's-Gravenzande is die kans zelfs 'behoorlijk' (42%).

Dat blijkt uit het nieuwe winningsplan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De NAM moest de nieuwe plannen indienen bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) omdat vorig jaar augustus bleek dat er teveel gas uit de grond bij Monster en Maasdijk was gehaald.

Registreren

De maximale kracht van deze trillingen varieert tussen de 2.7 en 4.0 op de schaal van Rigter. De NAM geeft aan dat daarmee geen risico bestaat op instortende gebouwen, maar wel dat er barsten in gevels kunnen komen en mogelijke constructieve schade bij gebouwen kan ontstaan. Het SodM vindt dat de NAM snel een systeem moet realiseren om ook lichtere bodemtrillingen in het gebied te kunnen registreren. Daarnaast moet de NAM een risicobeheersplan opstellen. Nu ontbreekt dat nog.

De bodemdaling als gevolg van de gaswinning zal volgens het SodM beperkt blijven tot enkele centimeters. De gevolgen daarvan zijn 'verwaarloosbaar', omdat er in deze regio sowieso bodemdaling optreedt door de slappe ondergrond. Het effect van de gaswinning is daarom lastig te bepalen. Bovendien lopen de gasvelden tegen het einde van hun productiecapaciteit aan.

Kraan dicht

Vorige week werd bekend dat de NAM de gaskraam op de winningslocaties in Monster en Maasdijk moest dichtdraaien. Ze deed dat op last van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) die had geconcludeerd dat de NAM meer gas uit de grond haalt dan was toegestaan volgens het winningsplan.

Vorig jaar augustus werd bekend dat de NAM volgens het SodM meer gas had gewonnen dan was toegestaan. In Maasdijk werd 85 miljoen Nm3 gas gewonnen, vier keer zoveel dan de 22,8 miljoen Nm3 dat was toegestaan. Voor Monster was maximaal 102 miljoen Nm3 gas toegestaan, maar hier werd 30 miljoen Nm3 teveel gas gewonnen. Omdat de NAM de afspraken over de maximale productie niet nakomt, legde SodM een dwangsom op.

De NAM verdedigde zich door te melden dat de overschrijding grotendeels was toe te schrijven aan een verschil in rekenmethode en meetmomenten. De SodM gaat niet mee in die redenatie en besloot dus tot handhaving over te gaan. De NAM blijft van mening dat de productie uit de velden Maasdijk en Monster veilig en conform het winningsplan en wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden, en dat dit ook in de toekomst kan plaatsvinden.