Kustvisie Westland aan nieuwe gemeenteraad

Redactie 21-02-2018
Foto: []

Een nieuwe gemeenteraad mag na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart verder steggelen over de Kustvisie Westland. De gemeenteraad die dinsdagavond voor het laatst in haar huidige vorm bijeen was, heeft daarvoor gekozen.

Ondanks een uitgebreid participatietraject en ondanks een dringend verzoek van GBW-kustwethouder Bram Meijer aan de raad het concept Kustvisie Westland vast te stellen, is het besluit niet gevallen. In plaats daarvan is een amendement van CDA en VVD aangenomen. Dat voorstel bepaalt dat de Kustvisie Westland ter kennisgeving wordt aangenomen.

Geen seizoensgebonden strandhuisjes op het strand van Ter Heijde. Maximaal vier strandtenten die jaarrond open kunnen zijn, per grote strandslag een. Handhaving. Doortrekken van het duintopfietspad bij Ter Heijde. Gemoderniseerd betaald parkeren. Een beperkt aantal vergunde feesten aan het strand per seizoen. Het zijn de belangrijkste punten in de Kustvisie Westland. De punten zijn gebaseerd op twee grote kustconferenties, gesprekken met ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden en op de uitkomsten van gesprekken in raadswerkgroepen.

Participanten

Wethouder Meijer wijst er keer op keer op dat de visie de wil is van de meerderheid van alle betrokkenen en niet van het college. Dat was de raad natuurlijk wel duidelijk. Maar zoals Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland het zei: de vangst was niet wat zijn fractie had willen zien. Keizer wil dat de partijen 'dichter bij elkaar komen'en om dan tot een besluit overgaan. LPF noemt de visie nu 'niet rijp' voor besluitvorming. Het CDA dient samen met de VVD het voorstel in om de besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Dat amendement krijgt een meerderheid achter zich.

Westland Verstandig vindt dit onbegrijpelijk. "Nou zeggen burgers eens wat ze vinden en dan doen we er niets mee," merkt fractievoorzitter Peter Duijsens op.

De stemming in de commissie van twee weken geleden was de voorbode voor de gang van zaken in de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond. De Kustvisie werd in de commissie bestempeld als vaag. Er kwamen nog veel vragen van raadsleden. In de gemeenteraadsvergadering van gisteravond was de stemming niet veel anders.

Uiteenlopend

CDA-fractievoorzitter Piet Vreugdenhil geeft in de vergadering aan dat er teveel uiteenlopende meningen bestaan over hoe de gemeente met de Westlandse kust moet omgaan. Ook geeft Vreugdenhil aan dat ondernemer Hans Fatels duidelijk gemaakt moet worden dat de gemeente geen medewerking verleent aan het voortzetten van de dienstverleningsovereenkomst. De VVD die met het CDA het voorstel om een beslissing uit te stellen indient, is juist voor ruimte voor seizoensgebonden strandhuisjes.

Vanuit de politiek wordt gevraagd hoe de partijen verklaren een gezamenlijk voorstel te kunnen indienen terwijl zij verschillende standpunten hebben over de strandhuisjes. Vreugdenhil geeft aan dat de christen democraten en de liberalen elkaar te hebben gevonden in het uitstellen van een besluit.

Motie tegen strandhuizen

Nadat duidelijk is dat er geen beslissing valt over de Westlandse kustvisie, dienen GroenLinks, Westland Verstandig en D66 een motie in. De fracties spreken zich daarin uit tegen de komst van strandhuizen. De bedoeling van de partijen is het niet plaatsen van strandhuizen als uitgangspunt te laten gelden bij het vaststellen van de Kustvisie ná de gemeenteraadsverkiezingen.

Als hierover wordt gestemd, blijken de ChristenUnie/SGP en de PvdA de motie te steunen. GemeenteBelang Westland - behalve GBW-raadslid Dylan Otto die zich onthoudt van stemmen - LPF, VVD èn CDA spreken zich uit tegen de motie. Daarmee stemt het CDA tegen het eerder ingenomen standpunt, waarin de fractie tegen strandhuizen zegt te zijn.

De motie haalt het niet.

On hold

Het uitstel betekent dat alle onderwerpen rondom de kust stilvallen. Of zoals wethouder Meijer vorige week in 'Het Hele Westland' heeft gezegd, dat deze 'on hold' staan. Die stilstand vond Meijer een slecht scenario. Uitstel belemmert de gemeente praktische zaken aan de kust te kunnen regelen. Daarnaast vond Meijer dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid niet neemt en de participanten niet serieus neemt als zij de Westlandse kustvisie niet zou vaststellen.

Maar het uitstel is wel het scenario dat bewaarheid is geworden.