Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden wordt beter

Redactie 05-03-2018
Foto: []

De waterkwaliteit in de Delflandse glastuinbouwgebieden laat voor 2017 een verbetering zien ten opzichte van 2016. Maandag 5 maart presenteerde Delfland de cijfers over de chemische waterkwaliteit over het jaar 2017. De presentatie vond plaats bij Leen Middelburg Chrysanten in Maasdijk. Een trotse hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Delfland en een optimistische voorzitter van LTO Glaskracht Jacco Vooijs benadrukten het belang van schoon water in sloten, vaarten, meren en plassen.

Jacco Vooijs: "En, zeker ook voor ondernemers in de glastuinbouw: onze omgeving en afnemers verwachten van ons dat we op een verantwoorde manier telen. Daar komt bij dat het risico bestaat dat het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen fors afneemt als er te veel schadelijke stoffen in het water voorkomen."

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: "In de metingen over 2017 zien wij aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen. De grootste winst voor de waterkwaliteit is geboekt in die glastuinbouwgebieden waar wij de gebiedsgerichte aanpak hebben ingezet. Wij zijn echt heel blij met dit resultaat. Dit hebben we samen behaald. Samen met de tuinders, LTO Glaskracht en met de glastuinbouwgemeenten."

De verwachtingen voor 2017 waren gespannen. Waar eerder het water jaar op jaar steeds iets schoner werd, bleven de resultaten in 2016 uit. Bovendien stopte Delfland in 2017 met het doorspoelen van het watersysteem in afwachting van resultaten van de aanpak bij de bron. Op die bronaanpak is afgelopen jaar op alle fronten een tandje bijgezet. En gelukkig, zo wijzen de cijfers uit, levert dat resultaten op.

Ook de komende jaren blijven we keihard werken aan waterkwaliteit. Want er is nog een flinke slag te maken. Gezond water is een gemeenschappelijk belang, van waterschap, tuinbouw en gemeenten. Ter Woorst: "Alleen als ieder het zijne doet èn wij goed blijven samenwerken maken wij stappen. Wij hebben samen de weg naar schoon water weer gevonden, dus laten wij ook samen de pas erin houden."