Wob-verzoek en extra vergadering om bestuurscultuur

Redactie 08-03-2018
Foto: Marieke Boon (archief)

GemeenteBelang Westland doet een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur om de achterliggende documenten van een recent onderzoeksrapport naar de bestuurscultuur in Westland in handen te krijgen. Westland Verstandig en LPF Westland willen een extra raadsvergadering om de documenten boven tafel te krijgen.

Uit hat rapport, dat opgesteld werd naar aanleiding van de Kwekers in de Kunst-zaak, bleek dat er de afgelopen jaren zeker negen situaties zijn geweest waren waarin bestuurders van de gemeente Westland niet de juiste procedures hebben gevolgd. Westland Verstandig vroeg eerder middels artikel 42-vragen de burgemeester al om man en paard te noemen. Dat verzoek werd niet gehonoreerd; door in te stemmen met de motie 'aanbevelingen en follow -up rapportage van bevindingen' zou de raad de discussie over het rapport hebben 'afgeconcludeerd', meldde het college destijds.

Achterhouden
GemeenteBelang Westland steunt het verzoek van Westland Verstandig en doet nu beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. "Nu de burgemeester kenbaar gemaakt heeft geen gevolg te geven aan het verzoek [van Westland Verstandig - red.], ontstaat de indruk dat informatie willens en wetens wordt achtergehouden. Hierdoor bestaat de kans dat de relatie tussen gemeentebestuur Westland en haar inwoners wordt geschaad", aldus de fractie. De gemeente moet binnen vier weken reageren op het Wob-verzoek.

Extra vergadering
Westland Verstandig laat het er ook niet bij zitten. De fractie vraagt samen met LPF Westland een een extra raadsvergadering aan voor woensdag 14 maart om de gegevens openbaar te krijgen. De fracties zeggen te hopen dat de extra vergadering niet nodig is; als de gevraagde informatie voor 14 maart wordt gegeven, zullen ze afzien van het verzoek. LPF Westland agendeert de vergadering naar aanleiding van het Wob-verzoek van GemeenteBelang Westland. De uitkomsten van dat onderzoek gaan langere tijd duren en de fractie vreest dat de verantwoordelijken straks geen deel meer uitmaken van het gemeentebestuur.