Hogere prijzen in 2017 bij Royal FloraHolland

Redactie 25-04-2018
Foto: Rolf van Koppen

Royal FloraHolland heeft in 2017 een productomzet gerealiseerd van € 4,7 miljard, een stijging van 1,2%. De prijzen stegen met gemiddeld 3,9% ten opzichte van 2016, het aantal stuks nam licht af met 1,8% tot 11,7 miljard. De producten werden geleverd door circa 5.700 kwekers en gekocht door 2.500 klanten. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 dat 24 april 2018 is gepubliceerd.

FloraXchange

Royal FloraHolland heeft in 2017 ook de meerderheid verworven in FloraXchange als groot digitaal handelskanaal voor met name planten. Er zijn daarbij afspraken gemaakt over de toekomstige ontwikkeling van het platform en de daarvoor noodzakelijke investeringen. Ook dit maakt onderdeel uit van de digitale strategie.

Prioriteiten

Steven van Schilfgaarde: "Naast het succesvol maken van Floriday, zijn verbetering van de dagelijkse dienstverlening voor leden en klanten en het mogelijk maken van een optimale integrale logistieke besturing al in 2017 benoemd als de drie prioriteiten in relatie tot onze groeistrategie. Dat doen we vanuit een financieel gezonde basis. Ook in 2017 waren de cijfers goed." In 2017 is overeenstemming bereikt over een nieuwe langetermijnfinanciering.

De opbrengsten waren met € 377 miljoen vrijwel gelijk aan 2016 en het reguliere exploitatieresultaat bedroeg € 22 miljoen. De financiële ratio's zijn op niveau en vormen een solide fundament voor de toekomst.

Duurzaamheid

Ook dit jaar vormt duurzaamheid integraal onderdeel van het jaarverslag. Royal FloraHolland werkt continu aan het verbeteren van het eigen duurzaamheidsprofiel en speelt een belangrijke rol in het bevorderen van ketenduurzaamheid en ketentransparantie. Royal FloraHolland is één van de partners van het Floriculture Sustainable Initiative (FSI). . Ambitie van FSI is om in 2020 90% van de door leden geproduceerde of verhandelde bloemen en planten duurzaam tot stand te brengen. In 2017 was het percentage 33% voor bloemen en 53% voor planten.