Nieuwe wethouders beëdigd

Redactie 16-05-2018
Foto: Thierry SchutVan links naar rechts: Karin Zwinkels, Piet Vreugdenhil, Ben van der Stee, Burgemeester Agnes van Ardenne, Cobie Gardien, Pieter Varekamp, Leen Snijders.

Westland telt zes kersverse wethouders. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond zijn CDA'ers Piet Vreugdenhil en Karin Zwinkels officieel benoemd. Voor LPF Westland zitten Ben van der Stee en Cobie Gardien in het nieuwe college, Pieter Varekamp voor de VVD en Leen Snijders is wethouder voor de ChristenUnie/SGP. Vlak voor de beëdiging is een aantal portefeuilles verschoven. Dit om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan.

door Evelyne Lammerding

De CDA-wethouders zijn met 23 stemmen voor en veertien tegen benoemd. De LPF-wethouders kregen 36 stemmen mee en een tegen. Pieter Varekamp kon rekenen op 27 stemmen en tien tegen en Leen Snijders kreeg 24 stemmen voor en dertien tegen.

Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland (GBW) heeft aangegeven dat zijn fractie alleen de kandidatuur van de LPF-wethouders steunt. De twee CDA-wethouderskandidaten Karin Zwinkels en Piet Vreugdenhil kunnen evenals VVD-wethouderkandidaat Pieter Varekamp niet rekenen op de steun van GBW. In het coalitieakkoord op hoofdlijnen wordt verandering van bestuurscultuur als belangrijk punt genoemd. "Als je wilt gaan voor een echte nieuwe bestuurscultuur dan moet je daar ook naar handelen,'' vindt Keizer en vanuit dat standpunt verleent zijn fractie geen steun aan deze drie kandidaten. "Ik merk daarbij op dat ieder raadslid dat deze kandidaten steunt, dus niet kiest voor bestuurlijke vernieuwing, maar ervoor kiest alles bij hetzelfde te houden.''

Verder steunde GBW de kandidatuur van Leen Snijders (ChristenUnie/SGP) niet. Snijders bewoont een agrarische woning in glastuinbouwgebied terwijl hij geen glastuinbouwbedrijf heeft. Dat maakt de bewoning illegaal. Snijders vraagt nu een omgevingsvergunning voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan aan. Keizer. Hij vraagt zich af waarom Snijders dit niet al jaren geleden heeft aangevraagd. "De heer Snijders heeft hiermee helaas de schijn tegen,'' aldus Keizer. "De coalitiepartners realiseren zich dit ook en halen kunstgrepen uit om zijn voordracht overeind te kunnen houden. Wij gaan daar niet in mee en steunen de kandidatuur van de heer Snijders niet.''

Herverdeling

Westland Verstandig- fractievoorzitter Peter Duijsens heeft kritiek op alle wethouders en wijst op het risico van mogelijke belangenverstrengeling. Maar om alle schijn daarvoor te voorkomen, is een dag voor de beëdiging een herverdeling van de portefeuilles gemaakt. Dat was volgens een risico-analyse op belangenverstrengeling nodig.

Zo had Pieter Varekamp (VVD) energietransitie toebedeeld gekregen. Hij is goed ingevoerd in de materie, omdat hij bedrijven er over adviseert. Vanwege dat advieswerk, kan hij de portefeuille niet geheel beheren. Hij deelt hem nu met Leen Snijders. Varekamp houdt zich bezig met het energietransitiebeleid en Snijders is er voor de uitvoering.

Snijders zag zijn portefeuille handhaving naar burgemeester Agnes van Ardenne gaan. Reden daarvoor is zijn agrarische woning die hij als niet-tuinder bewoont. De gemeente kan hiervoor handhaven. Maar het wordt een lastig verhaal als een wethouder zelf in een situatie verkeert waar wordt gevraagd om handhavend op te treden.

Verder kan Karin Zwinkels niets doen voor ontwikkelingen in de Westlandse Zoom, omdat zij zelf in het gebied woont waar woningen worden ontwikkeld. Haar betrokkenheid is daarmee te groot. Ook kan zij niets doen voor aardwarmteprojecten, omdat haar familie direct betrokken is.

Nieuwe raadsleden

Behalve de installatie van de nieuwe wethouders zijn ook de nieuwe gemeenteraads- en steunraadsleden dinsdagavond beëdigd. Arij de Bloeme is voor de ChristenUnie/SGP tot de raad toegetreden, Liande Heijl voor de VVD en bij de LPF zijn André van der Meer en Roel Valstar beëdigd. De beëdigde steunraadsleden zijn Herman Dekkers (LPF) en Olga Strik (CDA). Conny Huisman en Janice de Jong (beiden CDA) waren dinsdagavond afwezig, zij nemen de plaatsen van Piet Vreugdenhil en Karin Zwinkels als raadslid in. Beiden worden 12 juni beëdigd.