Bomenkap Kraaiennest bij de rechter

Redactie 16-05-2018
Foto: Henk GroenendaalEind mei kan nog niet gestart worden met de kap van de populieren.

De Bomenstichting, de Midden-Delfland Vereniging en KNNV afdeling Delfland stappen naar de rechter vanwege de plannen voor het kappen van alle 236 populieren in Het Kraaiennest.

De drie organisaties hebben een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. Omdat dat geen schorsende werking heeft, gebeurt dat in combinatie met een 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat Staatsbosbeheer eind mei niet kan beginnen met kappen.

De werkzaamheden zouden middenin het broedseizoen plaatsvinden. Verstoring van broedvogels is bij wet verboden. Daarnaast biedt het gebied, waar volop gewandeld en gefietst wordt, zonder de karakteristieke lange bomenrijen een troosteloos gezicht. Alleen hier en daar zou een boom blijven staan, omdat er nest in zit.

'Bovendien vinden wij het onbegrijpelijk dat er geen enkel overleg is geweest met ons als relevante gebiedspartijen en er dus geen breed gedragen herinrichtingsplan ligt'', stelt Piet van der Eijk van de Bomenstichting. Voordat tot kap wordt overgegaan moet bekend zijn op welke wijze en op welke termijn herplant plaatsvindt. 'Niet slopen zonder nieuwbouwplan', onderstreept Heleen Paalvast van de Midden-Delfland Vereniging.

Volgens de organisaties kan verder met adequaat onderhoud en controle de veiligheid voor bezoekers voorlopig voldoende worden gegarandeerd. Volgens Staatsbosbeheer takelen de volgroeide bomen af en kunnen vallende takken een gevaar vormen voor de bezoekers van het gebied.