12 sollicitanten voor burgemeesterschap Westland

Redactie 11-07-2018
Foto: Boerlage fotografie vofTwaalf personen willen de burgemeestersketting wel overnemen van Van Ardenne.

Er zijn 12 personen die wel interesse hebben in de functie van burgemeester van Westland. Het gaat om tien mannen en twee vrouwen die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De dames en heren zijn in de leeftijd van 41 tot 62 jaar en zijn lid van CDA, PvdA, VVD, D66, een lokale partij of niet aan een politieke partij verbonden. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Procedure

Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting eind oktober twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Tijdelijk

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin 2019 in functie treden en volgt dan waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne-van der Hoeven op. Zij is tijdelijk in functie na het vertrek van Sjaak van der Tak per 1 oktober 2017.