Oppositie mist kansen en keuzes in collegewerkprogramma

Redactie 03-10-2018
Foto: archief\/Thierry Schut

Gemiste kansen, uitgestelde keuzes en niet concreet. De grote oppositiepartijen Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland zien weinig of geen heil in het vorige week gepresenteerde collegewerkprogramma 'Samen in balans' en de begroting voor de komende vier jaar.

door Evelyne Lammerding

Handhaving in het Westlandse buitengebied 'kan best minder', investeren in public affairs, marketing en imago-building: 'je ziet wel wat erin gaat, maar niet wat eruit komt' en extra ambtelijke inzet 'is niet nodig, je kunt ambtenaren beter verschuiven'. Westland Verstandig fractievoorzitter Peter Duijsens wil met een tegenbegroting komen die volgens hem 20 miljoen euro op jaarbasis gaat besparen. "Keer vier is 80 miljoen over de hele collegeperiode."

Het nieuwe college presenteerde vorige week het nieuwe collegewerkprogramma en de begroting voor de komende vier jaar. Burgemeester Agnes van Ardenne gaf aan dat het programma 'barst van de ambitie'. De oppositiepartijen zijn het daarmee eens. "Er staan heel veel ambities in. Hoe die worden bereikt, staat nergens aangegeven," zegt Duijsens.

Oude zaken worden opnieuw benoemd, zoals de uitvoering van de zogenaamde WestlandVariant bij de Wippolderlaan, merkt hij op. Dit drukke verkeersknooppunt wordt intensief verbouwd. De kijk van omwonenden op de plannen zijn verwerkt in het nieuwe plan, 'maar dat wisten we al, net zoals we al wisten dat de gemeente het NAM-terrein bij het Prinsenbos aankoopt.'

"Het college had bijvoorbeeld moeten aangeven welke aantallen sociale huurwoningen ze in welke dorpskernen willen bouwen. En de aanpak van de wegenstructuur in de dorpskernen moet nu worden gepland; de centra lopen vol. Dat had moeten worden aangegeven. Gewoon: Dit gaan we doen op die plekken. Maar alle onderwerpen en de wensen zijn alleen maar benoemd. Ja, daar kan je niets tegen hebben."

De manier van besturen van het nieuwe college is volgens Duijsens 'net zo chaotisch als de periode hiervoor'. "Het is wel plezierig oppositie voeren met z'n programma."

Gemiste kansen

Fractievoorzitter van oppositiepartij Gemeente Belang Westland Remmert Keizer ziet veel gemiste kansen, uitgestelde keuzes en ook verkeerde keuzes. De plannen voor Heenweg vindt Keizer dè gemiste kans in het collegewerkprogramma. "Er komt wéér een onderzoek naar deze keer vijftig woningen in Heenweg, terwijl er al plannen lagen voor de bouw van 120 gasloze, energieneutrale huizen van 220.000 euro in Heenweg. Er wordt al bijna vier jaar over Heenweg gepraat."

"Andere gemiste kansen ziet Keizer in Monster. De uitwerking van een gezamenlijk terrein voor de tennis- en voetbalclub in Monster bijvoorbeeld ontbreekt. Het was al bekend dat die twee samen willen op een park. Nu komt er weer een behoeftenonderzoek. En in Monster zou een parkeergarage komen waarvoor 4 miljoen was gereserveerd. Daar is nu 7 ton vanaf gegaan. Er is geen keuze gemaakt over wat er met het oude gemeentehuis in Monster moet gebeuren, terwijl zes plannen voor zijn ingediend." Zo somt Keizer moeiteloos nog een aantal voorbeelden op van lopende zaken waarvoor het college nog geen keuze heeft gemaakt.

Innovatief

De GBW-voorman is wel positief over het plan van variabel wonen, zoals het idee om woningen boven scholen te bouwen. "Dat is innovatief." Maar GBW - en ook WV - wil niet te hoog bouwen. "Vier, vijf hoog en niet meer dan dat. Westland moet geen Manhattan aan de Gantel worden," aldus Keizer.

Beide fracties maken zich zorgen over de zorgvoorzieningen in Westland. Zo vindt GBW dat een avondopenstelling van een apotheek in Westland niet kan ontbreken. "Als je plotseling snel medicijnen nodig hebt, wil je niet nog eens ver moeten rijden of een taxi van ver laten komen." Beide vinden dat er meer verpleeghuisplaatsen in Westland moeten komen en dat daarover sterker op moet worden gestuurd. Beide fractievoorzitters missen een concreet plan voor een centrale gemeentewerf. "Er is nog veel werk te verzetten."

Ook de kleinere fractie van de PvdA, mist concrete plannen. "Verder spaarde het vorige college elk jaar 1 miljoen euro. Dat is overboord gezet. De woonlasten stijgen, terwijl die eerder gelijk bleven of werden verlaagd. Die keuzes begrijp ik niet," zegt PvdA-fractievorzitter Nico de Gier.