Privacy- en Cookiebeleid

De informatie die Het Hele Westland over jou verwerkt (hierna aangeduid als: persoonsgegevens) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Hele Westland houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Het verstrekken van persoonsgegevens aan Het Hele Westland is niet verplicht Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten op de site, is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Het Hele Westland kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Het Hele Westland bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Het Hele Wesltand jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Het Hele Westland gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Het Hele Westland leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

Het Hele Westland kan jouw persoonsgegevens uitwisselen met haar partner, DeWestlandseGids.nl die deel uitmaakt van de website. Je gegevens kunnen door Het Hele Westland worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Het Hele Westland of haar partners. Dit doet Het Hele Westland zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af kan stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met DeWestlandseGids.nl, kan je dit melden via privacy@hethelewestland.nl.

Het Hele Westland verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  2. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Het Hele Westland, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  4. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Het Hele Westland op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Het Hele Westland een profiel van je opstellen;
  5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  7. om te voldoen aan de op Het Hele Westland rustende wet- en regelgeving.

Het Hele Westland bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Opvragen gegevens
U heeft ten alle tijde het recht inzage te vragen in de door Het Hele Westland opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal Het Hele Westland redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. Het Hele Westland behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt. Inzage verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Het Hele Westland
Postbus 44
2670 AA Naaldwijk

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u deze richten aan:

Het Hele Westland
Telefoon: (0174) 62 42 12
E-mail: privacy@hethelewestland.nl 

Beveiliging
Het Hele Westland handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunnen websites van Het Hele Westland je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Het Hele Westland maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Het Hele  Westland gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen website van Het Hele Westland bezoekt. Tot slot maakt Het Hele Westland gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op Het Hele Westland websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer je voor de elfde dag contact maakt met een Het Hele Westland website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Je hebt op dit moment een actief cookie, klik op Opt-out om jouw keuze te wijzigen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers, dien je deze handeling voor iedere computer te herhalen. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van Het Hele Westland geen gebruik kunt maken. Zoals reeds eerder vermeld kan Het Hele Westland persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Het Hele Westland, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Het Hele Westland je naar het help menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Het Hele Westland behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Het Hele Westland adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Het Hele Westland wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 04 juni 2012.

Geef ons je feedback