Groen licht voor bouw De Rentmeester

Redactie 13-12-2017
Foto: PRDe gemeenteraad heeft ingestemd met het aangepaste plan voor De Rentmeester.

Het bouwproject De Rentmeester in Naaldwijk krijgt in aangepaste vorm doorgang. Daarmee komt er een Jumbo Foodmarkt in Naaldwijk. De Westlandse gemeenteraad heeft hiervoor gisteravond groen licht gegeven. Alleen Westland Verstandig en de PvdA hebben zich tegen het plan uitgesproken.

door Evelyne Lammerding

De gemeenteraad had het plan voor de bouw van De Rentmeester vorig jaar al in meerderheid aangenomen, Westland Verstandig was toen tegen. De Raad van State heeft in mei een stokje gestoken voor de uitvoering ervan. Zo ontbrak een deugdelijke onderbouwing voor de komst van een foodmarkt en klopte het berekende aantal parkeerplaatsen niet.

Het college van b en w heeft het plan daarop aangepast. Daarvoor is onder meer een koopstromenonderzoek uitgevoerd, er is een behoeftenonderzoek verricht, er is parkeeronderzoek gedaan en er is gekeken naar woningbouw, zette wethouder Frank Rijneveen (GBW, ruimtelijke ontwikkeling) uiteen. De resultaten van de

bevindingen zijn verwerkt in het plan dat gisteren is aangenomen.

Discussie

Aan het besluit is een flinke discussie voorafgegaan. Het CDA stelt dat de komst van de Rentmeester goed is om de positie van het Naaldwijkse winkelcentrum te verstevigen. De VVD is voor levendige dorpscentra. Fractievoorzitter Pieter Varekamp stelt dat ondernemers en investeerders nodig zijn om dit te bewerkstelligen. LPF Westland redeneert dat de huidige Jumbo gaat sluiten, waardoor de komst van een Jumbo Foodmarkt in de Rentmeester verantwoord is.

Westland Verstandig vindt dat het project er in zijn geheel niet moet komen. Door de komst van een foodmarkt wordt de omgeving te druk en ontstaat er een onveilige verkeerssituatie. Daarbij wijst de fractie op een toename van fijnstof in de lucht door het drukkere verkeer en meer lawaaioverlast. Dat laatste ontstaat niet alleen door het rijdende verkeer zelf, maar ook door de bevoorrading van de nieuwe winkel. Het bevoorraden begint om 5 uur in de morgen.

Het stuit de partij bovendien tegen de borst dat geen fractie is gevraagd of zij aanpassingen van het bestemmingsplan wilden nadat de Raad van State geen toestemming verleende voor de uitvoering ervan, of dat zij de hele procedure opnieuw wilden doen. In het laatste geval was het voor omwonenden ook mogelijk geweest opnieuw zienswijzen in te dienen.

Procedure

Wethouder Frank Rijneveen (GBW, ruimtelijke ordening) verdedigt het collegebeleid. Hij geeft aan dat het gebouw De Rentmeester zelf niet verandert. Daarmee had de raad vorig jaar al ingestemd. Volgens hem is een nieuwe procedure dan niet nodig.

PvdA-fractievoorzitter Nico de Gier vindt dat de situatie is veranderd en dat daarom een nieuwe procedure wel noodzakelijk was. De Rentmeester kon er komen op basis van de Crisis en Herstelwet. De Gier ziet geen reden die wet nu nog van toepassing te laten zijn. PvdA en WestlandVerstandig zien meer in de komst van woningen voor bijvoorbeeld senioren in het pand.

Wel zeggen alle fracties zorgen te hebben over de gevolgen voor het toenemende verkeer. Het college gaat onder meer een rotonde aanleggen om het verkeer te laten doorstromen. Of dat voldoende is, moet nog blijken.

Theo Duijvestijn, CDA-wethouder Planontwikkeling geeft aan dat het winkelcentrum De Tuinen vanaf de opening in 2000 bezoekersaantallen van 90.000 per week kende. Nu zou het winkelcentrum 50.000 bezoekers trekken. De bedoeling is dat de foodmarkt het bezoekersaantal terugbrengt richting of naar het oude niveau van de beginjaren van De Tuinen.

Nieuwe verkeerstellingen

D66 heeft een motie heeft ingediend waarin nieuwe verkeersmetingen zijn bedongen. Verkeerstellingen die al waren uitgevoerd, geven een vertekend beeld. De metingen zijn verricht in de tijd dat de Galgeweg dicht was voor verkeer. Dat had gevolgen voor de verkeersdruk op de Secretaris Verhoeffweg en omliggende straten.

De nieuwe tellingen moeten vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar worden uitgevoerd. De bedoeling is de effecten van de verkeersmaatregelen die worden getroffen te bekijken. Wanneer die uitblijven, moeten nieuwe verkeersmaatregelen worden bedacht .

Met 26 medestanders en twaalf tegenstemmers heeft de raad de motie aangenomen. GemeenteBelangWestland heeft tegen de motie gestemd, omdat deze volgens fractievoorzitter Remmert Keizer alleen maar voor de b├╝hne is ingediend door D66.