Inzet op 'smart mobility' bij verkeersdoorstroming

Redactie 17-01-2018
Foto: PRSmart mobility moet helpen de doorstroom te bevorderen.

Overheden willen 'fors inzetten' op de toepassing van smart mobility bij de vernieuwing van het wegennetwerk rond Westland. Dat blijkt uit een presentatie aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van de zogenaamde A4-A20 Corridor. Deze corridor loopt vanaf de Harnaschpolder via de Veilingroute langs de veiling en buigt dan via de Naaldwijkse Burgemeester Elsenweg af naar Maassluis.

De A4-A20 Corridor behelst een uitgebreid plan van verschillende overheden om de (steeds verder toenemende) verkeersdruk aan te pakken. De verwachting is dat tot 2030 het vrachtverkeer in de omgeving alleen al met 54 procent toeneemt. De bedoeling is dat het verkeer wel blijft rijden.

Daarvoor wordt de Veilingroute verbreed; de weg krijgt twee rijstroken in beide richtingen. De nieuwe rotondes op de route hebben al twee rijbanen, zodat ze straks direct kunnen aansluiten op de nieuwe situatie. Verder is de verbetering van het openbaar vervoer opgenomen in de A4-A20 Corridor.

Naast meer wegen willen de overheden met 'smart mobility' de doorstroming verbeteren. Het Rijk draag 500 miljoen euro bij aan het gehele project.

Proef

Met smart mobility kunnen automobilisten en chauffeurs bijvoorbeeld op tijd worden gewaarschuwd voor stilstaand verkeer of situaties bij wegwerkzaamheden. Nu loopt er bijvoorbeeld een proef tussen Rotterdam en Venlo waarbij bakens langs de weg staan die via Wifi in contact staan met systemen in auto's en vrachtwagens. Ook staan ze in contact met de verkeerscentrale. Ze verstrekken de weggebruikers informatie over de situatie op de weg zodat die snel kunnen beslissen via welke route hij het snelst op zijn bestemming kan aankomen. Door weggebruikers op tijd te waarschuwen, kunnen zij alternatieven kiezen, waardoor het verkeer op alle plekken makkelijker doorrijdt, is de achterliggende gedachte.

Over twee jaar gaat er rond Amsterdam een proef beginnen met smart mobility. Weggebruikers krijgen daar onder meer adviesroutes aangereikt als ze onderweg zijn. Zesduizend weggebruikers gaan deelnemen aan de proef.

Na de proeven zou duidelijk moeten zijn welke toepassingen voor praktische oplossing kunnen zorgen.