GBW voelt niets voor 'Passend Wonen'

Redactie 15-06-2018
Foto: Roger van der Kraan

GemeenteBelang Westland heeft zich uitgesproken tegen het manifest Passend Wonen. Dat manifest werd vorige week door een samenwerkingsverband van 23 woningcorporaties - waaronder Wonen Wateringen en Vestia - overhandigd aan minister Ollongren. Met 'passend wonen' bedoelen de corporaties dat de woonsituatie van huurders om de zoveel tijd tegen het licht wordt gehouden om te bepalen of men nog passend woont. Wie teveel verdient of te ruim woont kan een huurverhoging tegemoet zien en wie te klein woont of te weinig verdient, kan een huurverlaging verwachten. Dit systeem zou het huidige moeten vervangen, waarbij alleen bij de toewijzing van de woning wordt gekeken naar inkomen en gezinssamenstelling.

De fractie van GBW vreest dat de corporaties vooral oudere huurders op de korrel zullen nemen, omdat die vaak goedkoop en ruim wonen. Dat zou veel stress en onzekerheid opleveren. "Wij willen niet dat oudere huurders in Westland angstig uitkijken naar het gesprek met de mevrouw van de corporatie of ze wel mogen blijven wonen in hun woning of dat ze misschien een stevige huurverhoging te wachten staat", aldus André van den Berg van GBW.

Middels schriftelijke vragen verzoekt de fractie het college zich uit te spreken tegen het manifest. Ook vraagt ze of het college het met haar eens is dat meer woningen bouwen de enige oplossing is voor de Westlandse Woningmarkt.