Irritatie om mysterie rond extra vergadering

Redactie 14-08-2018
Foto: Archief - Thierry Schut

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer voelt zich geschoffeerd door het college. Het 'waarom' is deze dinsdagmorgen nog steeds niet bekend, maar de voltallige gemeenteraad is in allerijl teruggeroepen van vakantie door het college voor een extra raadsvergadering op dinsdagavond. De vergadering zou gaan over een 'urgente kwestie rond de huisvesting van arbeidsmigranten'. In de stukken op de gemeentelijke website valt alleen te lezen dat het gaat om een 'spoedige reparatie in een urgente ruimtelijke kwestie'.

Ook de fracties zelf wisten tot aan dinsdagmorgen nog niet waarover de vergadering zou gaan. "Zo ga je niet elkaar om", aldus een boze Remmert Keizer op dinsdagmorgen. "Vrijdag werd ik gebeld door de griffier met de vraag of onze fractie dinsdagavond kon vergaderen. Ik heb gelijk mijn mensen opgetrommeld. Twee hebben zelfs hun vakantie afgebroken. Toen ik anderhalf uur later terugbelde en vroeg wanneer we de stukken kregen, bleek dat we die niet kregen. Als ik dat had geweten had ik onze fractieleden niet opgeroepen."

Inmiddels gaat het voor Keizer niet meer over het daadwerkelijk mysterieuze onderwerp van de vergadering. "Het gaat mij nu om het proces. In de media lees ik dat een woordvoerder aangeeft dat de vergadering besloten wordt. Zoiets kan alleen bepaald worden door de gemeenteraad, maar zolang we niet weten waarover het gaat kunnen we daar natuurlijk geen besluit over nemen. Ik wil de stukken krijgen, overleg voeren met de fractie en daarna besluiten of dit openbaar kan of niet. Dit college zou een nieuwe, openbare bestuurscultuur nastreven maar tot op heden hebben we meer besloten dan openbaar vergaderd. Als dit de beloofde nieuwe bestuursstijl is, dan staat ons nog wat te wachten...", aldus Keizer op dinsdagmorgen.