Mysterieuze raadsvergadering wordt in beslotenheid gehouden

Redactie 14-08-2018
Foto: Archief/Thierry Schut

Voor iedereen die niet in de Westlandse gemeenteraad zit is het nog steeds een mysterie waar de raadsvergadering van dinsdagavond 14 augustus over ging. Een meerderheid van de raad vond het onderwerp dusdanig gevoelig dat ze beslotenheid nodig achtte.

Nadat de raadsleden een geheim document van drie bladzijden, een memo en een raadsvoorstel hadden gekregen, trokken de fracties zich terug om te bespreken of de materie inderdaad achter gesloten deuren moest worden behandeld. 

Technische vragen
Oppositiepartij Westland Verstandig stemde, met frisse tegenzin, in met vergaderen in beslotenheid. "We constateren een hiaat in het plan en we kunnen niet anders dan meewerken", aldus fractievoorzitter Peter Duijsens. GemeenteBelang Westland wilde een extra tussenstap inlassen om technische vragen te stellen. Fractievoorzitter Remmert Keizer miste een aantal zaken in het raadsvoorstel. Hij wilde liever een besloten vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening.
Nico de Gier van PvdA Westland stemde tegen beslotenheid en meende dat de kwestie best twee weken later behandeld had kunnen worden.
Uiteindelijk stemde een meerdereheid van de raad in met beslotenheid. Pers en publiek werd weggestuurd, waardoor nog altijd onbekend is welke kwestie zo urgent was om de raadsleden terug te roepen van vakantie.

Geschoffeerd
Die oproep kwam vrijdagmiddag. Toen werd, op last van burgemeester Agnes van Ardenne-Van der Hoeven de voltallige raad opgeroepen om dinsdagavond bijeen te komen voor een extra vergadering. Tot aan het daadwerkelijke begin van de vergadering wist geen van de raadsleden het onderwerp van de vergadering, anders dan dat het zou gaan over een 'urgente kwestie rond de huisvesting van arbeidsmigranten'. In de stukken op de gemeentelijke website viel vooraf alleen te lezen dat het zou gaanom een 'spoedige reparatie in een urgente ruimtelijke kwestie'.
Diverse raadsleden waren 'not amused' over de gang van zaken. Enkelen werden teruggeroepen van hun vakantieadres en wilden graag weten waarom. GBW-fractievoorzitter Keizer liet dinsdagmorgen weten zich geschoffeerd te voelen. Burgemeester Van Ardenne-Van der Hoeven maakte daarvoor overigens wel haar excuses. Het zou niet haar bedoeling zijn geweest om de raad te schofferen. "Als raadslid zou ik ook razend zijn. Ik trek het mij aan. De volgende keer gaan we het anders doen", beloofde ze.

De slordige aanloop naar de bijzondere raadsvergadering heeft Westland hoe dan ook op de kaart gezet. Onder meer de NRC, De Volkskrant en Binnenlands Bestuur schreven erover. Bij de vergadering zelf waren de NOS en SBS aanwezig. Ook zij werden weggestuurd toen eenmaal duidelijk was dat men in beslotenheid zou vergaderen.