BIZ Centrum Wateringen presenteert toekomstvisie

Redactie 14-09-2018
Foto: Change.nlEen impressie van hoe het nieuwe Vliethof er uit zou kunnen komen te zien.

De BIZ Centrum Wateringen heeft donderdagavond haar toekomstvisie voor het centrum van Wateringen gepresenteerd. Volgens de plannen moet het Vliethof tweemaal zo groot worden en moet er een nieuw complex komen met appartementen, winkels en daaronder een grote parkeergarage.

Ten overstaan van vertegenwoordigers vanuit de politiek deden voorzitter a.i. Erik Koeze en stedenbouwkundig architect Iemke Bakker van Change.nl de plannen uit de doeken. Centraal in de visie van de ondernemers in het centrum van Wateringen staat een structurele aanpak van de problemen die de winkelkern al jaren ondervindt met betrekking tot verkeersopstoppingen, parkeren en veiligheid. Daarnaast heeft de BIZ een duidelijke visie over hoe het centrum van Wateringen een aantrekkelijker winkelgebied moet worden.

Dorps

In de plannen wordt rekening gehouden met een beperkte uitbreiding van het winkelgebied. Met name het creëren van een groot, verkeersluw dorpsplein op de plaats van het Vliethof met ruimte voor terrassen en groen is een grote wens van de ondernemers. Met zo'n plein moet het winkelen in Wateringen eerder een beleving worden dan de noodzaak een snelle boodschap te doen. Op die manier willen de ondernemers het dorpse karakter van de kern accentueren tegenover Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld.

Binnen de gepresenteerde plannen is bovendien ruimte voor de realisatie van appartementen op de plaats van het pand waar nu Vers5 in gevestigd is. Die woningen zouden voor bijvoorbeeld jongeren of ouderen beschikbaar moeten worden gesteld. Wateringen moet op dit gebied een inhaalslag maken om klaar te zijn voor de nabije toekomst, aldus de BIZ.

Samen

BIZ Centrum Wateringen wil deze plannen in goed overleg met de gemeente verder uitwerken. Niet langs de zijlijn, maar meedenken maar ook meebeslissen over de plannen. BIZ Centrum Wateringen deed tijdens de presentatie een oproep aan de gemeente voor het opzetten van een gemeenschappelijk projectteam Wateringen zodat er samen gekeken kan worden naar de noodzakelijke stedenbouwkundige aanpassingen in de kern van Wateringen.