Raad unaniem akkoord beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Redactie 19-09-2018
Foto: Marieke Boon (archief)De gemeenteraad van Westland.

De Westlandse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het beleidskader arbeidsmigrantenhuisvesting. Daardoor kan CDA-wethouder Karin Zwinkels verder met de invulling van de opdracht ruimte te maken voor tweeduizend extra bedden voor arbeidsmigranten.

door Evelyne Lammerding

De strakke ondergrens van honderd bedden in een arbeidsmigrantenhotel heeft zij losgelaten, uitzonderingen voor kleinere initiatieven worden straks ook mogelijk. Het maximum van 350 bedden in een onderkomen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten blijft gehandhaafd. Daarnaast mogen ook op terreinen van glastuinbouwondernemers onderkomens voor de uitzendkrachten worden gecreëerd. Het zijn aanpassingen waar GemeenteBelang Westland in een commissie had gevraagd. Zwinkels heeft toen toegezegd de vragen mee te nemen. Ze zijn verwerkt in het nieuwe beleidskader waarmee de gehele gemeenteraad heeft ingestemd.

De VVD was nog even bezorgd over de huisvesting van uitzendkrachten op zolderschuren als gevolg van het loslaten van eerder gestelde voorwaarden. Zwinkels heeft bezworen dat zulke situaties geen kans krijgen, omdat er voldoende criteria worden gesteld aan het bouwen van onderkomens voor uitzendkrachten uit de Midden- en Oost-Europese landen.

Kernen

De wethouder heeft herhaald dat de onderkomens uitsluitend plaats bieden aan uitzendkrachten. Die moeten dan ook in Westland werken. Enkele politici vroegen zich of het ook mogelijk is dat arbeidsmigranten die in andere gemeenten aan het werk zijn, in Westland een bed vinden. Maar dat zal volgens de wethouder niet gebeuren. "Andere gemeenten vullen juist nu de gaten voor ons.''

Dat er woningen op de reguliere woningmarkt vrijkomen als er meer hotels zijn, is volgens de wethouder een dynamisch proces. Zij vermoedt dat uitzendbureaus de uitzendkrachten wel liever bij elkaar huisvest. Het neemt niet weg dat er altijd arbeidsmigranten binnen de kernen zullen wonen. Het is een voorwaarde die de provincie Zuid-Holland heeft gesteld voor haar medewerking aan het Westlandse plan voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten buiten de dorpskernen. "Het gaat om tweeduizend extra bedden,'' brengt Zwinkels dan ook in herinnering.

Uitzendkrachten die niet meer werken, worden het hotel uitgezet, antwoordt Zwinkels op de vraag wat er gebeurt met de uitzendkracht die zonder uitzendbaan raakt. Een arbeidsmigrantenhotel is er voor de uitzendkrachten in Westlandse glastuinbouwbedrijven.

Spreiding

Bij de ontwikkeling van locaties wordt de spreiding van het aantal bedden in Westland in de gesprekken met initiatiefnemers meegenomen. Zwinkels zegt er op te letten dat de sociale samenhang in de dorpen belangrijk is in het gesprek. Of de spreiding van het aantal bedden wordt gebaseerd op het aantal inwoners, het aantal hectares van een dorp of de nabijheid van de werkplek, zijn onderdelen die een belangrijke rol gaan innemen in de gesprekken met initiatiefnemers.