MKB Fonds: 'Te weinig voor continuïteit ontwikkeling'

Redactie 10-10-2018
Foto: Rolf van KoppenHenk Salome.

De gemeente wil 3,5 ton uittrekken voor 2019 voor het MKB Fonds Westland. Dat valt MKB Westland tegen. Het bedrag valt 1,5 ton lager uit dan voorgaande jaren. Niet bevorderlijk voor de continuïteit van de ontwikkeling van de dorpskernen, stelt MKB Westlandvoorzitter Henk Salome.

door Evelyne Lammerding

Verbetering van de levendigheid, aantrekkelijkheid en veiligheid in de Westlandse dorpskernen. Dat zijn zaken waarvoor het MKB Fonds bestaat. Voorwaarde is dat de lokale ondernemers- en winkeliersvereniging zelf projecten aandragen en deze fity-fifty meefinancieren.

Zo werkte het MKB investeringsfonds van het vorige college ook, zegt voorzitter van het MKB Westland, Henk Salome. Verschil is - naast de naamgeving - dat het vorige college twee keer 5 ton heeft gereserveerd om de Westlandse kernen aan te pakken. De beoogde 3,5 ton valt het MKB Westland daarom tegen, zegt Salome. Daarnaast hebben de ondernemers naar zijn smaak lang moeten wachten op bekendheid over de beoogde gemeentelijke bijdrage aan het fonds.

Leeg

"In het voorjaar van dit jaar was het fonds leeg. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij met voormalig wethouder Theo Duivesteijn een afsluitende vergadering gehad. Om verder te kunnen, moesten wij de nieuwe coalitie afwachten.''

Die werd in april bekend. Salome zegt sindsdien eenmaal in gesprek te zijn geweest met de nieuwe wethouder van Economische zaken, Karin Zwinkels (CDA). "Verder hebben wij zes maanden op onze handen gezeten, in afwachting van de nieuwe collegeplannen. Pas sinds begin oktober kennen wij het bedrag dat voor het MKB Fonds is beraamd.''

De timing vindt hij ongelukkig: "Wij kunnen nu pas met ondernemers praten over de concrete invulling van toekomstige projecten.''

Projecten

Met het geld uit het investeringsfonds zijn onder meer de dorpspleinen opgeknapt, is de Westlandpas gefinancierd en is het project de Pitch betaald, geeft Salome een aantal voorbeelden van projecten waaraan MKB Westland de gelden besteedt.

De aanstelling van een leegstandsmakelaar, meer groen in de dorpskernen, verbetering van de toegankelijkheid zijn onderwerpen die nu hoog op de agenda van MKB Westland staan. De belangenvereniging voor Westlandse ondernemers heeft de tien belangrijkste punten al helder voor ogen, maar heeft er nog niets mee kunnen doen.

Leegstandsmakelaar

Het idee voor de aanstelling van een leegstandsmakelaar is het meest concrete plan. Volgens Salome hebben omringende gemeenten positieve ervaringen opgedaan met zo'n makelaar die leegstand van winkelpanden aanpakt. Dat wil hij ook graag voor Westland: "Met de aanpak van de winkelleegstand zet je een stap in de ontwikkeling van de dorpskernen.''

Een leegstandsmakelaar kost volgens MKB Westland 40.000 euro per jaar. "De provincie wil 20.000 euro bijdragen. Uit het fonds zou 20.000 euro kunnen worden bijgelegd. Maar daarvoor hebben we de wethouder nodig,'' aldus Salome.

Vergroening

Ook de 'vergroening' van centra staat hoog op de agenda. Er bestaan ideeën voor vergroening. Hoe deze kunnen worden verwezenlijkt, is nog niet helder. "Misschien moet eerst een pilot draaien in een kern en kunnen de andere dan volgen,'' oppert Salome. "Om de kernen te vegroenen, is geld nodig. Dat kan uit die 3,5 ton komen.''

Derde belangrijke punt is de verbetering van de toegankelijkheid van de centra. Ook daarvoor is geld uit het fonds nodig.

MKB Westland gaat volgende week in gesprek met de gemeente over de plannen. Salome hoopt meer zicht op de concrete uitvoering te krijgen.

De gemeenteraad moet zich overigens nog over de begroting uitspreken.

Concentratie

MKB Westland pleitte eerder ook voor de concentratie van winkels in dorpscentra om logische winkelgebieden te krijgen. Woningen zouden buiten de centra passen. De politiek onderschreef het plan, maar er zijn nog handen en voeten aan gegeven. Salome heeft wel een idee hoe dat kan: "Komt een winkel buiten een centrum leeg te staan, dan kan het pand woonbestemming krijgen. Mensen die in centra wonen, zouden een financieel steuntje in de rug moeten krijgen om te verhuizen. Er moeten wel wat stappen worden gezet om dat te bewerkstelligen.''