GBW wil 'negen observaties' toch bespreken

Redactie 10-12-2018
Foto: Marieke Boon

GemeenteBelang Westland wil niet dat het externe onderzoek naar vriendjespolitiek, financieel benadelen van de gemeente en bevoordelen van bedrijven door leden van het vorige Westlandse college onbesproken blijft. Vorige week besloot de commissie Bestuur na bespreking van het rapport van een extern bureau, dat de zaak als afgedaan kan worden beschouwd. GemeenteBelang, die tijdens de onderzochte periode twee wethoudersposten mocht vullen, weigert zich daar echter bij neer te leggen en dient komende dinsdag een motie in.

Het onderzoek werd gehouden naar aanleiding van de kwestie Kwekers in de Kunst, waarbij oud-burgemeester Van der Tak een subsidie toezegde zonder de raad daarin te kennen. Waarnemend burgemeester Van Ardenne kwam, na onderzoek van de bestuurlijke besluitvorming, tot negen 'observaties'. Omdat zij geen namen wilde geven, besloot de raad in maart tot een onderzoek door een extern bureau. Daaruit zou nu blijken dat de observaties niet gebaseerd zijn op feiten die verzameld zijn in een degelijk onderzoek.

Fractievoorzitter Remmert Keizer van GBW: "Door alle ophef en tumult die de 'negen observaties' hebben veroorzaakt zijn er in de afgelopen maanden volop verdachtmakingen gedaan en twijfels uitgesproken over de betrouwbaarheid en degelijkheid van leden van het vorige college van B&W. Nu we weten hoe de vork in de steel zit en de onderzoekers stellen dat de verdachtmakingen en twijfels helemaal nergens op gebaseerd blijkt dus dat die mensen volkomen onnodig beschadigd zijn. Dan is het wel zo netjes dat als gemeenteraad ook in het openbaar uit te spreken."

De gemeenteraad van Westland vergadert dinsdag 11 december over motie van GemeenteBelang Westland.