Westland Event 2018 brengt innovaties in de sector in beeld

Redactie 10-12-2018
Foto: Rolf van Koppen FotografieTijdens het Westland Event werden kennis, ervaring en kansen met elkaar uitgewisseld.\

Benut de kansen van data in de glastuinbouwsector. Alleen dan kunnen wereldwijde vraagstukken op het gebied van een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en een toenemende vraag naar veilig en gezond voedsel het hoofd worden geboden. Zoek daarvoor de samenwerking op, ook met andere branches, en blijf vooruit denken.

Dat was de centrale boodschap tijdens de tiende editie van het Westland Event dat op vrijdag 7 december werd georganiseerd bij Royal FloraHolland in Naaldwijk. Tijdens het Event werd de livegang van de interactieve kaart met innovaties in de glastuinbouwsector ook gepresenteerd.

In hoeverre benut de glastuinbouw de kansen van data? Welke kansen liggen er als instrumenten zoals Internet of Things, Big Data, Data Science, Artificial Intelligence en Blockchain nog actiever worden ingezet? Diverse sprekers tijdens het Westland Event boden de bijna 700 aanwezige ondernemers, beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers uit het glastuinbouwcluster een kijkje in hun bedrijfsstrategie en hun visie op de ontwikkelingen in datagedreven tuinbouw.

Robotiseren

Onder leiding van dagvoorzitter Merijn Doggen mocht wethouder Karin Zwinkels (Economische Zaken en Kennis & Innovatie Gemeente Westland) de aftrap geven. Zwinkels: De juiste data op tijd op de juiste plek en een intelligent gebruik ervan bevorderen een duurzame teelt en verduurzaming, goede productbehandeling, voedselveiligheid en efficiënt vervoer. Daarnaast zorgt digitalisering voor het reduceren van verspilling en het verbeteren van de communicatie met de consument. Kortom: redenen genoeg om tijdens het Westland Event kennis, ervaring en kansen met elkaar uit te wisselen."

Richard van Hooijdonk, trendwatcher en futurist, schetste de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van data. Hij stelde zich voor als iemand, met een geïnjecteerde chip, die officieel onderdeel is van The Internet Of Things. Zo is zijn lichaam verbonden met zijn auto en huis. "Alle voorspellende en repeterende taken gaan we robotiseren", stelde hij.

Nieuwe goud

Jack Esselink van IBM vertelde over Data Science, AI, IOT en Blockchain. Hij opende met de teaser: "Data is overal en in elke sector. Ik wil u uitdagen en inspireren om data en verhalen uit andere sectoren tot je te nemen en te gaan gebruiken. Waar data vroeger afval was, een soort vervuiling, is het vandaag het nieuwe goud."

Tijdens het event werd bekendgemaakt dat innovaties in de glastuinbouw nu ook letterlijk en figuurlijk op de kaart zijn gezet. Via een interactieve kaart zijn innovaties en oplossingen in beeld gebracht op het gebied van water, energie en robotica & data. De laatste twee zijn nu ook online beschikbaar via www.westlandhortibusiness.com. Gemeente Westland heeft dit samen met InnovationQuarter ontwikkeld. Wethouder Zwinkels: "De innovatiekracht in onze sector en de ontwikkelingen die daarbij horen, mogen gezien worden, letterlijk en figuurlijk. Met deze kaart hebben we innovaties gebundeld en bieden we een overzicht van wat er is. Aan jullie, als ondernemers, om hier gebruik van te maken, de innovaties te delen en aan te vullen."

Algoritme

Wat gebeurt er buiten onze bedrijven? En wat is er gezien alle technologische ontwikkelingen, nodig, binnen onze bedrijven? Daar ging Gerhard van der Bijl, CDO en CIO van Royal FloraHolland op in. Daarbij schetste hij dat Royal FloraHolland via Floriday, een datagedreven platform, algoritme loslaat op data van de producten voor de in- en verkoop. Daarnaast kondigde hij aan dat Royal FloraHolland met hun digitale infrastructuur de data willen gaan openstellen via apps, en hierbij de samenwerking actief opzoeken met andere partijen.

De afsluitende spreker, tech-ondernemer im Stolze, reflecteerde op de middag en gaf een aantal inspirerende bevindingen mee aan het publiek. Stolze: "We moeten niet meer naar digitalisering, maar naar algoritmisering. Hierbij is data geen bijproduct meer, maar een volwaardig product. Tussen nu en twee jaar hoopt Stolze dat onze kinderen voor het beroep van data scienctist kiezen, waarbij het erom gaat hoe je goede informatie uit je data haalt. We moeten hen omarmen, juist ook in deze sector."

De gepresenteerde innovaties in de interactieve kaarten zijn te zien via www.westlandhortibusiness.com.