Westland neemt geen afstand van Nashville-verklaring

Redactie 10-01-2019
Foto: Stock

Terwijl talloze gemeenten in het land deze week de regenboogvlag hesen om te laten zien dat zij afstand nemen van de zogeheten 'Nashville-verklaring', bleef het in het Westland stil. "Dit college heeft als bestuursorgaan geen theologische opvattingen", meldt wethouder Piet Vreugdenhil. "Om die reden heeft het college geen standpunt over deze verklaring met uitzondering van mogelijke implicaties van de verklaring die de Nederlandse wetgeving zouden raken."

Vragen

De Nashville-verklaring is een document waarin onder meer staat dat 'het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren'. De verklaring werd in 2017 in Amerika werd opgesteld en werd begin dit jaar in het Nederlands vertaald. Zo'n tweehonderd Nederlanders ondertekenden het, waaronder diverse Westlandse (oud-)voorgangers, meldde de WOS. De verklaring en de steun daarvoor in Westland was voor D66 Westland en GroenLinks Westland reden om vragen in te dienen bij burgemeester en wethouders. Ook GemeenteBelang Westland trok aan de bel. Zij vroegen het college en de raad zich tegen de verklaring uit te spreken en dit bij de rijksoverheid kenbaar te maken. Ze vinden dat nodig omdat ChristenUnie-SGP deel uitmaakt van het huidige college en de landelijke SGP-voorman Van der Staaij een van de ondertekenaars is.

Beleid

Het college van burgemeester en wethouders zien die noodzaak niet. "Ons is bekend dat enkele landelijke vertegenwoordigers van een politieke fractie hun steun hebben gegeven aan deze verklaring. Dat is een afweging die door die politici zelfstandig is gemaakt. Een relatie met dit college op dit punt is niet aan de orde", aldus Vijverberg. Verder verwijst hij naar het LHBTI-beleid van het college dat verwoord is in onder meer het Westlandsakkoord en het WestlandProgramma. "Een wijziging van het door de gemeente Westland gevoerde beleid is niet aan de orde. Wij staan voor tolerantie en een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt."