Groen licht voor Islamitische basisschool in Westland

Redactie 24-04-2019
Foto: Stock

Stichting Yunus Emre mag toch een Islamitische basisschool in Westland openen. Dat oordeelde de Raad van State op 24 april. De gemeenteraad van Westland had de islamitische basisschool, op verzoek van de stichting, al in het gemeentelijke plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De minister keurde dat plan echter tot twee keer toe af, omdat volgens hem te weinig leerlingen naar de school zullen gaan.

Maastricht

De wet verplicht de minister een school te bekostigen, als aannemelijk is dat een minimumaantal leerlingen deze school zal bezoeken. Yunus Emre heeft een prognose opgesteld om dat inzichtelijk te maken. Volgens de prognose kan het belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs van de gemeente Maastricht worden gebruikt, omdat deze vergelijkbaar is met de gemeente Westland. Met dit percentage wordt de zogenoemde stichtingsnorm in Westland gehaald. Volgens de minister bestaan er echter grote verschillen in de bevolkingssamenstellingen van Westland en Maastricht, zodat de gemeentes niet vergelijkbaar zijn. De Raad van State oordeelde in februari 2018 dat de minister weliswaar terecht heeft geconstateerd dat Westland minder allochtone inwoners met een islamitische achtergrond heeft dan Maastricht, maar dat hij eraan voorbij is gegaan dat in Westland aanzienlijk meer basisschoolkinderen wonen. De minister moest een nieuw besluit nemen.

Stichtingsnorm

Ook in het nieuwe besluit heeft de minister niet goed onderbouwd waar Westland en Maastricht niet vergelijkbaar zijn. Naar het oordeel van de Raad van State heeft de minister terecht geconstateerd dat in Maastricht meer Islamitische kinderen wonen dan in Westland, maar is hij eraan voorbij gegaan dat Westland minder inwoners heeft. Het verschil in het aantal van deze kinderen is verhoudingsgewijs nagenoeg gelijk aan het verschil in het totaal aantal inwoners. "Dat in Westland meer basisschoolgaande kinderen wonen dan in Maastricht, compenseert dus bijna geheel dat er minder niet-westerse allochtonen met een herkomst uit een islamitisch land wonen."

Daarmee zijn de gemeentes voldoende vergelijkbaar, en kan het belangstellingspercentage van Maastricht worden gebruikt bij de aanvraag van Yunus Emre in Westland, oordeelt de Raad van State. Dat betekent dat aannemelijk is dat de school de stichtingsnorm zal halen, zodat de minister volgens de wet de school moet bekostigen.