Sfeerproeven bij Postzegelvereniging Monster - 'Interesse in Russische zegels is nu niet zo groot'

Redactie 17-10-2019
Foto: Rolf van Koppen FotografieDe postzegelaars komen elke maand bij elkaar om te filateleren.

Westland kent een rijk verenigingsleven. In de vrije uurtjes ontmoeten Westlanders elkaar in buurthuizen en clubgebouwen om zich gezamenlijk op hun liefhebberij te storten. In deze rubriek kijkt Het Hele Westland wat zich bij de kleine verengingen afspeelt. De eerste sfeerproeverij is bij de postzegelvereniging Monster.

door Evelyne Lammerding

Eens per maand houdt de filatelistische vereniging Monster een contactavond in gebouw OJOS. De deuren staan altijd open vanaf half acht. Als de leden het warm eten op hebben, wandelen, fietsen, of rijden zij naar de Choorstraat 95. De leden komen uit het hele Westland en daarbuiten.

"Kavel nummer 30 heb ik op het oog. Kijk, dat is deze oud-Nederlandse postzegel van 35 cent. Wilhelmina staat erop. Hij is uit 1924 en olijfgroen.'' Jaap Schep uit 's-Gravenzande bekijkt de postzegel voordat de veiling begint nog eens aandachtig. De leden ontvangen de lijst met stukken die ter veiling gaan - postzegels, maar ook albums - van te voren, zodat ze precies weten waarop ze kunnen bieden. Schep heeft onder meer series oud-Nederlandse postzegels. Dit is één van de zegels die ontbreekt. Vanavond komt zijn kans. "Ik ga even verder,'' zegt hij en bekijkt wat er verder op tafel ligt.

In het eerste half uur bekijken leden de kavels, ruilen ze postzegels en praten ze bij. Veel leden hebben al heel wat postzegels bij elkaar gespaard. Joke van der Loos uit Monster heeft haar collectie na dertig, veertig jaar sparen - daar wil ze vanaf zijn - al van de hand gedaan. "Ik had postzegelcollecties uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Indonesië. Toen ik alles bij elkaar had, was het klaar.''

Clubgevoel

Na decennia lidmaatschap blijft de Monsterse loyaal aan de vereniging. Ze houdt van het clubgevoel en vindt er haar ontspanning. De laatste jaren is ze donateur en ze verricht allerlei hand- en spandiensten. "Ik verkoop bijvoorbeeld Westlandse postzegels, de 'Westlands Mooiste'. Die bestaan ook in stickervorm. Bedrijven kopen die altijd. Daar willen ze geen postzegels likken.''

Kleurige postzegelvellen met plaatjes van Westlandse producten - puntpaprika's, druiven, aardbeien - laat ze zien. "In de Week van de Ontmoeting waren wij in de bibliotheek van 's-Gravenzande. Alle producten op de zegels, waren ook tentoongesteld door de bedrijven die ons sponsoren. Dat was mooi.''

Ruilen

Bij het ruilen gaat het deze avond om zegels uit Rusland en de USSR, de voormalige Sovjet-Republiek. Rob Kool uit Den Haag heeft zijn dubbelen meegenomen. Series met plaatjes van bijvoorbeeld de ruimtevaart of Russische schilderwerken zitten in zijn collectie. Maar het loopt niet echt storm, merkt hij op. Blijkbaar is de interesse in Russische zegels niet zo groot. "Komt door Poetin,'' grapt Kool. In zijn tas heeft hij toch enkele albums die hij thuis kan bestuderen. "Volgende maand neem ik ze dan weer mee terug.''

Als de klok acht uur wijst, neemt voorzitter Klaas Keijzer het woord. Hij heeft aandacht voor de leden die hebben afgezegd en doet mededelingen over wat de komende maanden op het programma staat. Deelname aan een internationale, driedaagse postzegelbeurs in Apeldoorn begin november bijvoorbeeld.

Leren

Dan begint de filatelistische quiz. "Je kunt van postzegels nog veel leren,'' stelt deelneemster Elly van der Veer. Sommige vragen gaan over de zegels zelf. 'In welk jaar is deze zegel uitgegeven' bijvoorbeeld. Maar bij het tonen van een postzegel uit Bangladesh luidt de vraag: 'Wat is de oorspronkelijke naam van dit land?' Weet u het?

De veiling verloopt voorspoedig en als die voorbij is, heeft Jaap Schep uit 's-Gravenzande twee van de vier kavels die hij op het oog had, weten te bemachtigen.

Keijzer is tevreden over de avond. "Bijna de helft van de tachtig leden is gekomen. En de veiling is goed verlopen.''