Open brief van burgemeester Bouke Arends

Redactie 18-03-2020
Foto: Gemeente Westland

Westland 16 maart 2020

Beste Westlanders,

Het coronavirus in Nederland houdt ons allen bezig. In heel Nederland en dus ook in Westland zijn nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus van kracht.

De maatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Ze raken het openbare leven, ze raken ons werk en onze situatie thuis. We moeten ons aanpassen. Kinderen gaan niet naar school en we moeten zoveel mogelijk thuis werken. Ontmoetingen met grote groepen mensen moeten worden gemeden en bijeenkomsten zijn grotendeels uitgesteld.

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen leiden bij heel veel mensen tot zorgen en onzekerheid. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zijn ongerust het virus te krijgen, medewerkers in de gezondheidszorg weten dat zij een verhoogd risico lopen, leerlingen op de middelbare scholen vragen zich af of zij straks examen kunnen doen. Ik leef met jullie mee en deel jullie zorgen.

Ook veel bedrijven en ondernemers in onze gemeente worden hard getroffen door deze crisis. Denk aan de glastuinbouw en de horeca. Zonder steunmaatregelen van de overheid zullen zij in ernstige problemen raken, met grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Als gemeente proberen we ons bedrijfsleven waar mogelijk te ondersteunen. Met andere gemeenten, de provincie en brancheorganisaties ondernemen we actie om het Kabinet te bewegen met tijdelijke maatregelen de bedrijven en ondernemers door deze ongeëvenaarde crisis heen te leiden.

Neem de maatregelen serieus!

We maken op dit moment ongelofelijke tijden mee. Een situatie zoals nu met het coronavirus hebben we niet eerder meegemaakt. Juist omdat we het niet eerder hebben meegemaakt, moeten we heel veel zaken voor het eerst doen. Dat doen we naar beste kunnen, maar ik besef dat het niet altijd even goed gaat en soms beter zou kunnen. Wees ervan overtuigd dat iedereen met man en macht bezig is het zo goed mogelijk te doen.

Mensenlevens op het spel

Door de Rijksoverheid zijn maatregelen getroffen richting de samenleving. De gemeente voert deze uit. Het tegengaan van verspreiding van het virus heeft de hoogste prioriteit. Mij bereiken desondanks berichten van inwoners die de huidige maatregelen niet zo serieus nemen en hun sociale contacten niet hebben verminderd. Tegen hen zou ik willen zeggen: "Denk aan de arts en verpleegkundige die in het ziekenhuis elke dag bezig zijn om mensenlevens te redden en door corona een verhoogd risico lopen om zelf ook ziek te worden. Denk aan de ondernemer die op dit moment geen inkomsten heeft én aan zijn werknemers en hun gezinnen die allemaal afhankelijk zijn van dit inkomen." Hoe sneller we het coronavirus onder controle krijgen, hoe sneller de arts en verpleegkundige weer zonder risico hun werk kunnen uitvoeren, hoe eerder de bedrijven hun werkzaamheden weer kunnen opstarten en hun medewerkers weer aan het werk kunnen. Neem de huidige maatregelen daarom serieus. Voor uzelf, en zeker voor een ander. En bespreek ook met uw kinderen waarom dat zo belangrijk is.

Oog voor elkaar

In deze tijd is het belangrijker dan ooit om oog te blijven houden voor ouderen en kwetsbare bewoners in uw omgeving en hulp te bieden waar nodig. Fysiek contact wordt ontraden, maar wellicht kunt u hen op andere manieren hulp en ondersteuning bieden. Het is heel mooi te constateren dat hiervoor her en der in de gemeente al initiatieven worden ondernomen. Dat zie ik graag in Westland en zo ken ik de Westlanders. We bevinden ons in een ongekend lastige tijd, die veel vergt van ons allemaal. Laten we deze crisis op z'n Westlands aanpakken: doortastend, met gezond verstand en aandacht voor elkaar. En bovendien door goed op onze gezondheid te letten. Ik wens u veel sterkte daarbij.

0

Met vriendelijke groet,

Bouke Arends

Burgemeester van Westland