Scholen hopen in mei weer open te mogen

Redactie 08-04-2020
Foto: Rolf van Koppen FotografieDe Mariaschool in Wateringen is ook gesloten.

Scholen beleven deze week de vierde week van lesgeven in corona-tijd. Vrijwel alle basisschoolleerlingen leren thuis - soms digitaal - onder begeleiding van hun ouders. Hoe bevalt dat na een krappe maand en hoe lang is dit nog vol te houden?

door Evelyne Lammerding

Op 16 maart gingen de schooldeuren alleen open voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepen werken. Ouders worden geacht hun kroost te begeleiden bij hun schoolwerk.

Wie niet een, maar meer kinderen in verschillende groepen van de basisschool heeft zitten, heeft daar een hele kluif aan. "Pittig,'' ervaart Joyce Hulscher uit Naaldwijk.

De moeder van twee heeft een zoon van 10 in groep zes en een 6-jarige dochter in groep drie op basisschool Rehoboth. "Omdat ze in verschillende groepen zitten, begeleid ik ze om beurten,'' zegt zij. Zij krijgt elke dag lesmateriaal bezorgd door de leerkrachten.

Volgens de Naaldwijkse gaat het thuis leren goed. Hulscher houdt het ritme van school aan: Om half negen beginnen, pauze op gezette tijden en om half drie afsluiten. Maar ze merkt ook dat naarmate de weken verstrijken, ze steeds beter haar best moet doen om de kinderen bij de les te houden. "Mijn dochter begon in de eerste week heel enthousiast met thuis 'schooltje spelen'. In de tweede week was de lol eraf. In de derde week moest ik mijn best doen hun aandacht erbij te houden. Ze vinden het normaler om op school aan het werk te gaan.''

Hoe lang denkt Hulscher het nog vol te houden? "Als het moet, ga ik door tot de zomervakantie. Dat houd ik in mijn hoofd. Dan kan het alleen meevallen als ze voor die tijd weer naar school gaan.''

Meivakantie

Nico Arkesteijn, directeur van basisschool De Regenboog in Naaldwijk, hoopt vurig dat de scholen na de meivakantie weer open kunnen.

"Ze missen de juf,'' zegt hij. "Onze leerlingen krijgen digitaal les. Wij hebben het geluk dat er flink was geïnvesteerd in ict. De leerlingen kregen direct chromebooks mee naar huis. Alleen de kleuters werken er niet mee. Verder halen de leerlingen eens per week werkboekjes op school op.''

Via 'Google meets' kunnen groepen van meer dan twintig scholieren elkaar zien. Daarnaast zijn er tijden ingeruimd waarin ouders via de digitale weg vragen kunnen stellen aan leerkrachten over de leerlingen. "Maar de kinderen willen elkaar graag ontmoeten. Met elkaar voetballen,'' weet Arkesteijn.

Terugkeer

Arkesteijn is erop voorbereid dat de leerlingen met een niveauverschil op school terugkeren. "Wij toetsen straks waar iedereen zit. We moesten al op maat lesgeven. Maar straks, met meer verschillen, zullen we dat nog sterker moeten doen.''

De directeur ziet ook dat de nood voor opvang op school stijgt. In week 1 van de 'intelligente lockdown' kwam geen kind naar school. Vervolgens kwamen er drie tot vier kinderen. Deze week gaat het om elf tot twaalf leerlingen. "Kinderen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege autisme, mogen ook naar de opvang.''

Op De Diamant, school met twee locaties in Naaldwijk voor speciaal basisonderwijs, zitten veel kinderen van ouders met cruciale beroepen, zegt leerkracht/woordvoerder Matilde van Dalen. "In de eerste week hadden ouders veel creatieve oplossingen voor de opvang. Maar die rek is er nu uit.''

Zes tot acht kinderen gingen aanvankelijk naar de noodopvang.. Begin deze week ging het om achttien leerlingen. "Sommige zorginstellingen waar enkele leerlingen ondersteuning krijgen, zijn dicht. Als noodoplossing kunnen deze kinderen vanaf deze week ook een paar ochtenden op school worden opgevangen.''

Structuur

Van Dalen hoopt dat de scholen na de meivakantie weer open gaan. "Het is goed voor de kinderen om elkaar te zien en om structuur te hebben.''

Nu krijgen de leerlingen digitaal les en vanwege de regionale functie van de school, halen de leerlingen voor twee weken lesstof op.

Ook voor de ouders zou het goed zijn als de school na de meivakantie weer open gaat; voor hen wordt het begeleiden zwaarder, voorziet Van Dalen. "De leerlingen hebben tot nog toe herhalingslessen gekregen. Na Pasen krijgen ze nieuwe leerstof. Hoe vergaat het de ouders dan?'' vraagt Van Dalen zich af. "Het zou erg zijn als de scholen tot de zomervakantie dicht zouden moeten blijven.''