Verdeeldheid in raadzaal over extra strandtent

Redactie 27-05-2020
Foto: Archief - Westbeach

De irritaties binnen de Westlandse gemeente waren dinsdagavond niet van de lucht toen het gesprek ging over Westlandse strandpaviljoens. De helft van de raad wil dat het college alles in het werk stelt het aantal strandpaviljoens uit te breiden van negen naar tien. Het college ziet dat niet zitten. Terwijl het er vorig jaar nog alle schijn van had dat een tiende Westlandse strandtent zo goed als geregeld was.

Het lijkt er helemaal niet meer op dat Westland een tiende strandpaviljoen gaat krijgen. Het Westlands college wist in december al dat zij wilde vasthouden aan negen strandtenten aan de Westlandse kust. Dat heeft wethouder Albert Abee (CDA, Kust) gezegd tijdens de bespreking van Westlandse strandpaviljoens. De raadsleden kregen maandagavond een brief waarin stond dat het college bij negen strandpaviljoens wil blijven. De raad blijkt nu verdeeld over het onderwerp.

Motie

Maar een jaar geleden had het college een motie overgenomen. Die werd ingediend door D66 en kreeg de steun van een forse raadsmeerderheid: 37 raadsleden stemden voor. In de motie werd het college verzocht alles in het werk te stellen een tiende Westlandse strandtent mogelijk te maken. Daarmee zou Westbeach, het meest noordelijk gelegen strandpaviljoen, een vergunning krijgen. Het college zou aan de slag gaan met de motie.

Westbeach staat sinds 2012 te boek als een surfschool. De eigenaar wil daarbij ook een horecavergunning krijgen. Hij heeft ook pogingen gedaan deze rond te krijgen. De gemeenteraad is van mening dat het onhoudbaar is de vergunning niet te verlenen. Daarvoor zijn te hoge verwachtingen gewekt.

'Nutteloze investeringen'

Coalitiepartij VVD stelt dat de eigenaar nutteloze investeringen heeft gedaan en economische schade heeft opgelopen als de vergunning nu nog wordt geweigerd. Fractievoorzitter Sander Zuyderwijk wijst erop dat er valse verwachtingen zijn gewekt mocht het college bij haar standpunt blijven.

De oppositiepartijen staken hun ergernis over de gang van zaken niet onder stoelen of banken. D66 begrijpt niet waarom in 2018 en in 2019 het wel mogelijk zou zijn ruimte te maken voor een tiende strandtent en nu niet meer.

GemeenteBelang Westland wil weten waar de grote bezwaren zijn te vinden. GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer wil ook weten waarom de raad niet in december al werd geïnformeerd over het collegestandpunt. Ook de PvdA is daar benieuwd naar. Daarbij willen de fracties, net zoals GroenLinks en de grootste oppositiepartij Westland Verstandig, weten waarom het college nu vasthoudt aan het aantal van negen.

Provincie

Wethouder Abee zegt dat in een verordening van de provincie Zuid-Holland staat dat er maximaal negen strandtenten aan de Westlandse kust zijn toegestaan. Maar volgens Benjamin Hofland, fractievoorzitter van D66, is in geen provinciale regel te lezen dat negen het maximum is.

PvdA en GroenLinks vinden de argumenten gezocht bij de stellingname van het college. D66 fractie heeft opnieuw een motie ingediend, samen met de PvdA en GroenLinks. In de motie staat dat het aantal strandpaviljoens op het Westlandse strand met tien voldoende is. Daarmee stelt de raad Westbeach gelijk aan alle andere strandpaviljoens. Verder staat er dat het niet langer houdbaar is een horecavergunning aan een dergelijke ondernemer te weigeren.

Omdat een raadslid de vergadering voor de stemming al had verlaten en twee raadsleden de vergadering op afstand volgden, staakten de stemmen (18-18). Daarom wordt de motie volgende maand nog eens in stemming gebracht.

Dinsdag stemden oppositiepartijen D66, GroenLinks, PvdA, Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en coalitiepartij VVD voor de motie. Tegen waren CDA, LPF en ChristenUnie.