'Nul verkeersdoden in 2040'

Redactie 23-07-2020
Foto: Stock

Grotere verkeersdrukte, nieuwe en stille vervoersmiddelen zoals e-bikes en elektrische scooters, meer afleiding door sociale media en meer verkeersdeelnemers van hoge leeftijd hebben het aantal verkeersongevallen in Westland de laatste jaren doen stijgen. De gemeente Westland wil het tij keren.

door Evelyne Lammerding

Het aantal 'vermijdbare' verkeersongevallen - ongelukken die niet zouden gebeuren bij een andere weginrichting of ander gedrag van de verkeersdeelnemers - moet over twintig jaar nihil zijn. Dat staat in het Beleidsplan verkeersveiligheid Westland 2040.

Hoewel uit onderzoek zou blijken dat de veiligheidsbeleving onder Westlandse verkeersdeelnemers de afgelopen twee jaar is gestegen, laten cijfers zien dat het aantal verkeersongevallen in Westland is toegenomen. Het Westlandse verkeer eiste achttien ongelukken met fatale afloop tussen 1 januari 2014 en 31 december 2019. De meeste dodelijke ongelukken hadden plaats in Naaldwijk en Wateringen. In dezelfde periode vielen er 852 gewonden in het verkeer. Daarnaast zijn er in die tijd 2221 verkeersongelukken voorgevallen met uitsluitend materiƫle schade. Met name jongeren en 65-plussers blijken bij de ongelukken te zijn betrokken. En vaak gaat het daarbij om ongelukken tussen automobilisten en fietsers of voetgangers. Kenmerkend voor Westland is het gemengde verkeer waarbij verschillende soorten verkeersdeelnemers dezelfde wegen delen. Daarnaast ligt veel Westlands gebied buiten de bebouwde kom, waar snel wordt gereden. Een derde van de ongelukken had plaats op provinciale en rijkswegen waarlangs ook fietspaden liggen met veel inritten naar woningen en bedrijven.

'Toplocaties'

De gemeente heeft vijftien zogenaamde toplocaties in beeld die als onveilig gelden. De bedoeling is dat deze de komende jaren worden verbeterd.

Voor drie drukke plekken die de gemeente met voorrang wil aanpakken, is rijkssubsidie aangevraagd. Het gaat om gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom: het kruispunt Prinses Julianastraat-Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk, de kruising Dijkweg-Verdilaan in dezelfde plaats en het punt waar de Harry Hoekstraat uitkomt op de Heulweg in Wateringen.

Verder trekt de gemeente 80.000 euro extra uit om de snelheid uit het verkeer te halen, omdat 'hardrijden erg leeft onder Westlandeers', volgens het verkeersonderzoek. In de komende twee jaar worden snelheidsbeperkende maatregelen getroffen, zoals verkeersdrempels. Moeilijkheid in Westland is dat er op de plaatsen die daarvoor in aanmerking komen, ook veel bussen en vrachtwagens rijden, waarvoor drempels averechts werken.

Westlanders kunnen meer snelheidscontroles en - camera's langs de wegen verwachten. In overleg met de politie wil de gemeente ook extra 'Smileys' - de elektronische borden waarop de gereden snelheid met een lachend of betrokken gezichtje wordt aangegeven - laten rouleren. Daarvoor wil zij 10.000 euro uittrekken. Verder moeten meer alcohol- en drugscontroles en een campagne tegen het gebruik van sociale media in het verkeer bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid.

Fietspaden

Naast de verbetering van de gevaarlijke locaties worden fietspaden en -routes verbeterd. Dat neemt vijf tot tien jaar in beslag. Speciale aandacht is er doorlopend voor routes naar scholen waar veel kinderen gebruik van maken. De gemeente zet ook in op educatie en campagnes gericht op jongeren, omdat uit het onderzoek is gebleken dat deze groep vaak bij verkeersongelukken is betrokken. Er wordt 30.000 euro uitgetrokken voor nieuwe campagnes gericht op brommerrijders en automobilisten tot 24 jaar.

Nog eens 15.000 euro extra wordt besteed aan voorlichting en training op de e-bike voor ouderen. De elektrische fiets blijkt populair en steeds meer ouderen maken er gebruik van. Keerzijde is dat ook meer ouderen een fietsongeluk krijgen als ze op een e-bike fietsen. Voorlichting en training moet hierin verandering brengen.

Aan gedragsaanpak van jongeren en ouderen wordt tot en met 2022 65.000 euro uitgegeven. Ook wordt 10.000 vrijgemaakt voor het onderzoeken en in de gaten houden van de Westlandse verkeersveiligheid. Deze en andere maatregelen samen moeten leiden tot nul vermijdbare verkeersdoden in het hele Westland van 2040.