Geen raadsmeerderheid voor steun Lierse sportclubs

Redactie 23-09-2020
Foto: Stock

Na een hoop geharrewar heeft de Westlandse gemeenteraad dinsdagavond besloten geen stap te doen richting de Lierse sportverenigingen die met een nijpend ruimtetekort zitten.

De voorzitters van de plaatselijke handbal-, korfbal- en tennisvereniging kwamen inspreken. Zij hebben uitbreidingsplannen gemaakt en zoeken daarvoor steun bij de gemeente. Die is er niet gekomen.

Vraag van de verenigingen was of de gemeente een koopoptie wil nemen op de grond die aan het sportterrein grenst. Daarop staat nu nog een kas. Maar de buren willen op termijn verkopen.

De clubs willen die grond graag bij hun terrein trekken, zodat er ruimte ontstaat voor uitbreiding.

Westland Verstandig diende een motie in waarin zij opriep de Lierse verenigingen te steunen en de benodigde grond veilig te stellen.

Het CDA diende even later eveneens een motie in waarin b en w wordt verzocht een koopoptie te nemen op de naastgelegen grond.

Na een lange discussie over al dan geen financiële onderbouwing in moties, over grondaankopen door de gemeente en over het gevaar van precedentwerking – 'straks staan sportverenigingen uit andere plaatsen ook op de stoep'- trok het CDA haar motie terug. De fractie dient die wellicht in bij de bespreking van de begroting in november. De motie van Westland Verstandig kreeg alleen steun van GemeenteBelang Westland. Onvoldoende voor een raadsmeerderheid.