'Coronaregels steeds minder goed nageleefd'

Redactie 05-05-2021
Foto: Vera Davidova

De gedragsregels die verdere verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, worden ook in Westland minder goed nageleefd. Dat constateert de gemeente Westland. De burgemeester heeft onlangs een last onder dwangsom opgelegd aan een organisator van een feest dat in april werd gehouden.

door Evelyne Lammerding

Waar Westlanders zich aan het begin van de corona-uitbraak goed aan de 'coronamaatregelen' hielden, ziet de gemeente nu dat het naleefgedrag langzaam maar zeker afneemt. Zo worden er steeds meer feestjes georganiseerd, terwijl er geen feesten mogen worden gehouden.

Bij een groot feest aan de Opstalweg in Naaldwijk heeft de politie in het tweede weekeinde van april veertig bezoekers aangehouden. Burgemeester Bouke Arends heeft vorige week een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de schuur. Het betekent dat de eigenaar 5000 euro boete krijgt als er in coronatijd nog een keer een feest in zijn schuur wordt gehouden.

In het laatste weekeinde van april zijn jongeren aangehouden op feesten in 's-Gravenzande, Naaldwijk en De Lier, meldde de WOS.

Bestuursrechtelijke maatregelen

In Westland zijn in coronatijd zes bestuursrechtelijke maatregelen genomen, laat de gemeente desgevraagd weten. De gemeente neemt zo'n maatregel als zij meent dat de kans op herhaling groot is. Ook is het aantal bezoekers een van de bepalende factoren voor het nemen van een dergelijke maatregel. Ingrijpen is volgens de gemeente noodzakelijk, omdat bij feestjes de algemene maatregelen waarbij hygiëne en afstand houden de basis vormen, niet in acht worden genomen. "Met een last onder dwangsom wordt beoogd herhaling te voorkomen."

Als de politie en bijzondere opsporingsambtenaren (de zogenaamde boa's) een feest aantreffen, beëindigen zij die standaard. In de meeste gevallen schrijven zij ook bekeuringen uit aan de bezoekers.

Jaar

De basismaatregelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk binnen de perken te houden, gelden alweer ruim een jaar. De eerste maatregelen werden in maart vorig jaar van kracht. Naast het houden van afstand, het beperkt ontvangen van bezoek, een groepsvormingsverbod en hygiënemaatregelen, zijn later de mondkapjesplicht en de avondklok aan het maatregelenpakket toegevoegd.

Hoe langer de maatregelen gelden, hoe lastiger het wordt voor de politie en boa's deze te handhaven. Jaarcijfers van de politie laten zien dat in het eerste coronajaar van maart 2020 tot en met maart 2021 in Westland in totaal 989 boetes zijn uitgeschreven voor het overtreden van de maatregelen. In Midden-Delfland ging het in diezelfde periode om 78 boetes, Delft 1229 en grote buur Den Haag telt 6458 boetes.

Avondklokboetes

Gezien het aantal boetes heeft de veelbesproken avondklok de meeste weerstand opgeroepen in Westland; voor deze maatregel zijn veruit de meeste boetes uitgeschreven. De maatregel werd pas op 23 januari van dit jaar ingevoerd. Tot en met eind maart zijn er volgens politiecijfers 495 bekeuringen uitgedeeld voor het overschrijden van de tijdslimiet. Die lag tot en met 30 maart op 21.00 uur. Op 31 maart werd 'de klok' verruimd tot 22.00 uur. Maar in april heeft de politie nog eens 180 'avondklokboetes' gegeven. In totaal zijn er in Westland 675 avondklokboetes gegeven. In Midden-Delfland ging het om 54 avondklokboetes tot eind maart dat opliep tot 63.

Voor het niet dragen voor een mondkapje in het openbaar vervoer zijn in Westland in totaal 5 bekeuringen gevallen. Westland kent alleen de bus als OV. Voor het niet dragen van een mondkapje in een publieke ruimte zijn 17 boetes uitgedeeld.

Afstand

Afstand houden blijkt moeilijker. Daarvoor zijn 130 bekeuringen gevallen en voor het verbod op groepsvorming is 62 keer geschreven. Het alcoholverbod - na 20.00 uur geen alcohol meer op straat - is Westland op 11 boetes komen te staan. In de categorie noodverordening heeft de politie 269 boetes staan. Totdat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op 1 december vorig jaar van kracht werd, gold de noodverordening van 18 november. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft die ingetrokken toen de coronawet in ging.