Prent die je niet kent: Slot Polanen

Redactie 07-05-2021
Foto: []

In deze rubriek plaatsen we regelmatig oude en (misschien) onbekende prenten en platen van Westlandse taferelen. Deze prent van de maand toont een beeld van het slot van Jan van Polanen II.

Het werd in 1351 verwoest door de Graaf van Holland waarmee de heren van Polanen in conflict waren. Het slot bleef echter in de familie en werd hersteld. Deze prent werd echter ca 1620 vervaardigd. Deze zal met wat fantasie ook met de kennis van toen en in gedachte zijn gerestaureerd zo goed en kwaad als het kon. Het slot stond ongeveer tegenover de entree van Westerhonk aan de zuidoostzijde van de weg. Het Wapen van Monster is afgeleid van het familiewapen Polanen uit de 13de eeuw.

Hieronder de tekst onder de prent:

Polanen.

"Het slodt van Polanen heeft gelegen ontrent het dorp monster in delfsland: de heeren van polanen hadde in vroeger tijde haar woning op dat slodt sijn toren met eenen heere van Monster doch is nu ten eenemaal wegh, maar vint er noch een hoeve die de naam van polanen behout. Dat slod werd inden jaare 1359 verbrant door die van Delft ter oorsaak dat albert van beijer Graaf van Holland: heeft Jan van blaeuwestijn was baliju van kennemerland, hij was de hoekse partij toegedaen, van Zijn ampt beroofde, en gaf die plaas weder aan Rijnout van Brederode soon van den heer van Brederode, dat gaf oorsaak dat de hoekse partij dat werk euvel opnamen, en Rijnout van Brederode lagen om hem te vangen en om hals te brengen. Doch hij ontquam haar konden en nam de vlugt na Castrecrum. Daar hij hem op het kerkhof posteerde tegen sijn vijanden, hier quamen de dorpliede hem te hielp, soo dat Zijn vervolgers de vlugt namen een reken op het kreijs te..."

Bron: Met dank aan dhr. Gilles Hamel van het historisch archief Westland die de omzetting van de tekst. Heeft u ook een prent, schilderij of bijzondere foto van onze streek Westland, zoek dan contact via de mail met Piet van der Valk; pamvdvalk@gmail.com.