'Alles om uitbuiting arbeidsmigranten te voorkomen'

Redactie 25-11-2021
Foto: Rolf van Koppen Fotografie\/ArchiefWerkgeversorganisaties vinden dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans geen rekening houdt met het seizoensmatig karakter van de sectoren.\nHoewel de termijn om noodlocaties aan te dragen is verlengd van 31 mei naar 1 oktober, zijn er geen nieuwe voorstellen binnen gekomen.

Huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinbouwbedrijven wordt straks steeds meer mogelijk nu er beleidsregels zijn vastgesteld.

Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat zij beleidsregels heeft vastgesteld. Die moeten de arbeidsmigranten bescherming bieden. Bij de bespreking ervan in de commissie van woensdag kwam een aantal fracties met vragen over de pilot, de voorwaarden en over de totstandkoming daarvan.

Een van de voorwaarden is dat 50 procent van de arbeidsmigranten bij het bedrijf moet werken, zei CDA-raadslid Marcel Zuidgeest. Hij vroeg zich af wat daarmee precies wordt bedoeld. Groen Links fractievoorzitter Ulbe Spaans was benieuwd of de arbeidsmigranten zelf ook betrokken waren geweest bij de totstandkoming van de voorwaarden. "Of is er alleen over hen gesproken?'' En Westland Verstandig-fractievoorzitter Peter Duijsens vroeg zich af hoe de tuinders die meededen aan de pilot waren geselecteerd. Hij wekte even de suggestie dat dit op vriendjespolitiek was gebaseerd.

Wethouder Albert Abee (CDA, arbeidsmigrantenhuisvesting) reageerde wat geïrriteerd op Duijsens insinuaties. Hij benadrukte dat er zoals altijd met objectieve criteria is gewerkt. De bedrijven waar de pilot heeft gedraaid, krijgen ook niet allemaal een vergunning, zo hield hij de commissie voor. "Een is ver van de vergunning af. En een is zijn huisvestingsplan aan het wijzigen.'' Dat plan wordt straks met voorrang behandeld, voegde de wethouder eraan toe.

Voor huisvesting van arbeidsmigranten bij het bedrijf is dat 50 procent van hen op jaarbasis bij het bedrijf moet werken, verhelderde de wethouder verder. En de beleidsregels zijn samengesteld met de vakbond FNV, Glastuinbouw NL en de provincie Zuid-Holland. "Alles is erop gericht uitbuiting te voorkomen," aldus Abee.