Ingezonden bericht: Kleine zzp'er; vraag kleine ondernemersregeling voor 3/12 aan

Redactie 25-11-2021

De zzp-er die nu inschat dat zijn jaaromzet in 2022 € 20.000 of minder is kan gebruik maken van vrijstelling voor de omzetbelasting. De vraag is alleen of deze btw-vrijstelling alleen voordelen kent of ook een nadeel heeft.

Als u wilt opteren voor kleine ondernemersregeling – KOR- dan dient u zich voor 3 december 2021 aan te melden bij de fiscus. Voor de fiscus is in dit geval less is more. Kleine ondernemingen kosten relatief veel administratief werk terwijl er weinig belastinginkomsten tegenover staan. Een vrijstelling zorgt voor meer tijd voor grotere bedrijven, weet boekhouder Den Haag.

Minder dan 20 mille omzet

Als uw omzet ook onder de twintig mille, zonder btw, blijft dan kunt u hier drie jaar gebruik van maken. Het voordeel is dat u niet elk kwartaal omzetbelasting-aangifte hoeft te doen. U factureert zonder btw en mag de btw op aankoop ook niet terugvragen.

BTW-verlegd niet bij KOR

Het lijkt een zeer gunstige maatregel, omdat u waarschijnlijk ook kosten aan uw zzp-boekhouder bespaart.

Niet alles is echter wat het lijkt. Want stel u kiest niet voor de KOR. U werkt in de bouw voor een hoofdaannemer en zet minder dan twintig mille om. U factureert dan met btw verlegd.

In dat geval mag u als u gebruik maak van de KOR de voorbelasting die u betaalt op uw telefoonkosten, aankoop materiaal, werkkleding, pc en eventueel benzine, bij een auto van de zaak, niet terugvragen.

Particulieren blij met KOR

Werkt u daarentegen veel voor particuliere klanten dan zijn die juist heel blij als u in de KOR-regeling valt, en zonder btw factureert want zij kunnen die niet terugvragen.

Meer omzet dan geschat

Maakt u per ongeluk meer dan 20 mille aan omzet dan moet u zich weer aanmelden voor de omzetbelasting en vanaf dat moment met btw gaan rekenen.

Peter Brink - ZZP Boekhouder Peter Brink

ZZP-boekhouder

Zeven dagen per week bereikbaar

Vaste jaarprijs

06-13936399

info@zzp-boekhouder.nl